Hoppa till innehåll

Kommunikations- och säkerhetsteknik

Kommunikations- och säkerhetsområdet är ett av marknadens mest expansiva områden och därmed ett viktigt fokusområde för oss inom Installatörsföretagen. Med ständigt nya tekniker och fler fastigheter, produkter och varor uppkopplade ställer det nya krav men ger också nya möjligheter genom till exempel IoT (internet of things).

Som medlem i Installatörsföretagen får du tillgång till experthjälp inom området och ett brett utbud av produkter, hjälpmedel och utbildningar. Vi håller dig uppdaterad vad som händer på marknaden. Du får vara med och utveckla branschen och driva aktuella frågor inom utbildning, kompetens, utveckling men även delta i framtagandet av nya standarder och regler för branschen.

I grund och botten består teleområdet av alla system som har till syfte att överföra kommunikation mellan två geografiskt skilda platser via ett fysiskt media. Teleområdet består av många olika teknikintensiva delmarknader och produktområden, se nedan.

Kommunikationsteknik

I takt med att mer och mer blir uppkopplat blir infrastrukturer för informationsöverföring allt viktigare. Det är grunden för att göra moderna fastigheter energieffektiva, trygga och bekväma. För att bygga upp dessa infrastrukturer används olika typer av nät byggda i olika typer av media så som koppar, fiber eller trådlöst.

Säkerhetsteknik

Med säkerhet inom elteknikbranschen menar man så kallad elteknisk säkerhet, som innefattar brandlarm, inbrottslarm, passagesysten, CCTV (kameraövervakning) och drift- och larmöverföring samt liknande säkerhetssystem.

Telesystem

Kommunikation är grunden inom teleteknik och innefattar allt från enklare telesignalanläggningar till det som gemene man ofta associerar med teleområdet, traditionella telefonsystem. Dessa avvecklas nu i rask takt till förmån för mobiltelefoni och andra tekniker.

Teleutskottet

Ett utskott för dig som jobbar inom området kommunikation & säkerhet.

Påverkan

Så arbetar vi med påverkan inom kommunikations- och säkerhetsområdet.

Teknikhandboken el/tele

Ett av våra mest populära hjälpmedel som du beställer via webbshopen IN Förlag.

Nyheter Kommunikations- och säkerhetsteknik