Hoppa till innehåll

AMA EL 25 ute på remiss

Data/Tele

13 juni 2024

I dag torsdag 13/6 släpps remissen på nya AMA EL 25 från svensk byggtjänst och ligger ute till 16 sep för kommentarer. Installatörsföretagen kommer att basvara remissen så ni som medlemmar kan inkomma med synpunkter till oss så involverar vi dom i vårt remissvar eller skicka in egna direkt till svenskbyggtjänst. Den nya utgåvan kommer att publiceras våren 2025.

Några av övriga nyheter och förändringar:

  • nya koder och rubriker för kraftnät, innefattar bland annat stolpar, friledningar och jordning
  • förändrad kodstruktur för dosor och eluttag
  • utökning av koder och texter inom avsnittet för solceller
  • nya och samordnade krav och råd gällande fastighetsnät
  • avsnittet för spänningsutjämning har anpassats mot Elinstallationsregler och handböcker från SEK Svensk Elstandard
  • nytt avsnitt i kapitel B som stödjer beställare som vill nyttja återanvänt material
  • ny bilaga som beskriver hur den tekniska beskrivningen kan ställas upp.

Ladda ner remissen här