Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

106 träffar

 1. Ny revidering av norm för inbrottslarm

  Nyhet

  Nu kommer en andra, uppdaterad, tryckning av Stöldskyddsföreningens norm 130, utgåva nio. Reglerna i SSF 130:9 gäller för centralanslutna inbrotts- och överfallslarmanläggningar som används i bland annat bostäder, affärer, lager, industrier. I nytrycket har texter och tabeller förtydligats för att öka läsbarheten. Inga kravändringar är införda utan enbart förtydliganden av kravelement. Normen ersätter tidigare utgåva åtta som drogs in den 30 maj 2022.

 2. Företagslärling inom kommunikation och säkerhet

  Nyhet

  Företagslärling är ett tvåårigt utbildningskoncept som riktar sig till vuxna som vill yrkesväxla och utbilda sig inom kommunikations och säkerhetsteknik. Utbildningen kombinerar praktiska och teoretiska studier både genom fysiska lektioner och på distans. Detta har blivit en ny rekryteringsväg för flera förtag inom branschen.

 3. Idag lanseras Behörig installatör fastighetsnät

  Nyhet

  I förra veckan lanserades certifieringen Behörig installatör fastighetsnät. Du som installatör kan boka examination och efter godkända prov visa upp ett certifikat som intygar att du har den kunskap som krävs för att hantera ett modernt fastighetsnät.

 4. Bredbandstöd gör att många nya fastigheter kan kopplas upp

  Nyhet

  Drygt 1,5 miljarder kronor delade Post- och telestyrelsen (PTS) ut i bredbandsstöd under 2021. Nu har myndigheten rapporterat resultatet av förra årets verksamhet och identifierat ett antal möjligheter att ytterligare förbättra bredbandsstödet framöver.

 5. Remiss om ny lag för elektronisk kommunikation

  Nyhet

  Post- och telestyrelsen (PTS) har nu nio nya föreskrifter på gång inom området elektronisk kommunikation. Både aktörer som redan i dag omfattas av lagen om elektronisk kommunikation LEK och nya aktörer kan påverkas av regelverket.

 6. AMA EL 22 – snart här

  Nyhet

  Nya AMA EL 22, släpps i bokform under maj, men finns redan nu tillgängligt för de som har beskrivningsverktyget. AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning och består av färdiga referenstexter som nyttjas av konsulter och beställare för upphandling och förfrågningsunderlag.

 7. Smygstart av branschens nya certifiering

  Nyhet

  I början av april genomförde ett antal testpersoner de första proven i branschens nya certifiering Behörig installatör fastighetsnät. Därmed är nu de första installatörena certiferiade för installation av fastighetsnät.

 8. Kommunikations- och säkerhetsteknik - nu en del av Marknadsläget

  Nyhet

  Nu är Marknadsläget för våren 2022 här. Nytt för i år är att rapporten delats upp i fyra olika teknikområden där kommunikations- och säkerhetsteknik är ett eget område.

 9. Rätt kvalifikationskrav för fastighetsnät

  Nyhet

  För att säkerställa att bland annat installatörer har tillräckliga kvalifikationer för att arbeta med fastighetsnät har den nya tekniska rapporten TR16 från SEK, tagits fram. Detta för att fastighetsnätet ska klara alla krav som ställs på det, både i dag och i morgon.

 10. Behörig Installatör Fastighetsnät

  Webbsida

  I dagens fastigheter får fastighetsnäten en allt mer betydande roll. Att projektera och installera handlar om att skapa en standardiserad infrastruktur för fastighetens tekniska system, där inget får brista. 15 juni 2022 lanseras ett branschgemensamt kompetensbevis ”Behörig installatör fastighetsnät”. Beviset är en kvalitetsstämpel för såväl installatörer som utbildare och fastighetsägare.

Du är på sidan 1 av 11 Nästa sida