Hoppa till innehåll

Resurseffektiva installationsprodukter

Vi på Installatörsföretagen har valt att ansluta oss till CCBuild med målet att vi - tillsammans med våra medlemsföretag - ska minska mängden användbart material som slängs. Genom att ta tillvara på befintliga resurser minskar vi både miljöpåverkan och kostnader.

CCBuild är en samverkansarena med målet att stötta branschens omställning till mer cirkulärt byggande. Av Sveriges totala mängd avfall kommer en tredjedel från byggande och rivning, men mycket av det håller så hög kvalitet att det kan fortsätta användas.

Förmåner för dig som medlem

Vårt samarbete med CCBuild ger dig som medlem tillgång till såväl verktyg och tjänster som utbildning och stöd kopplat till cirkulärt byggande.

Nyheter från CCBuild

Utbildning och stöd

Du som medlem har nu tillgång till följande utbildning och stöd via CCBuild:

Tjänster och verktyg

Våra medlemsföretag får även tillgång till CCBuilds verktyg och tjänster, vilka bland annat omfattar:

Kontakta oss

Om du vill ha tillgång till förmånerna: Om du som medlem är intresserad av att få tillgång till någon av förmånerna så är du varmt välkommen att kontakta Helena Wallmark på telefon eller via mail.

Vid frågor: Kontakta Helen Aristondo Magnusson om du har frågor om Installatörsföretagens engagemang i CCBuild.