Hoppa till innehåll

Goda näringsvillkor och branschutveckling

Sveriges Elkraftentreprenörer bedriver påverkansarbete för att utveckla branschen och främja näringsvillkoren.

Vi verkar för

  • Att öka branschen effektivitet och innovationskraft för att möta framtidens behov
  • Branschens möjligheter att aktivt kunna bidra till energiomställningen
  • Ett resurseffektivt och hållbart energisystem
  • Balanserade avtalsvillkor mellan branschens parter
  • En elnätsreglering som är framåtsyftande, långsiktig, stabil och förutsägbar