Hoppa till innehåll

Så rekryterar du smartare

Hur skiljer sig smart rekrytering från "vanlig" rekrytering? Smart rekrytering utgår från behovet av kompetens för en viss roll eller funktion, där vi ser olikheter som styrkor som bidrar till högre engagemang, ökad trivseln och att vi når fler kundgrupper.

Nöjda medarbetare är mer engagerade och presterar bättre.

- Med vår rekryteringsmodell har trivseln ökat i vårt företag och rent ekonomiskt har det aldrig gått bättre, säger Andreas Lavrell som är vd Nytorp Energy Group.

Blandade grupper presterar bättre. Erfarenheter och undersökningar visar att företag kan få många positiva effekter av att aktivt arbeta för mer blandade grupper. Att arbeta för att attrahera en mångfald av människor – kvinnor och män, nationell och internationell kompetens, olika åldrar och så vidare – ger tillgång till en bredare rekryteringsbas med en mångfald av kompetenser. Många företag vittnar om att blandade grupper presterar bättre och når bättre problemlösning, eftersom fler perspektiv och sätt att tänka blir en del av processen. Tillgång till en större mångfald av kunder, en bredare marknad, gynnas även av en mer blandad medarbetargrupp. Till exempel kan nationell och internationell kompetens tillsammans bättre bedöma och möta marknadens behov.

Kompetens syns inte på ytan – det är en samling förmågor, kunskaper och egenskaper.

Möjligheten att rekrytera smart kan appliceras på företag i alla storlekar. Ja, det kan när du läser till exempel om steget att skapa kunskap i arbetsgruppen kännas som att det är något stort och svårt. Det behöver det inte alls vara och det är väl investerad tid.

Sammanfattningsvis kan en attraktiv arbetsplats leda till ökad lönsamhet genom ökad produktivitet, bättre kundrelationer och en starkare konkurrenskraft på arbetsmarknaden.