Hoppa till innehåll

Digitalisering i installationsbranschen

Digitaliseringen påverkar allt flera områden i samhället. Ofta är digitalisering förknippat med förändringar av arbetssätt och affärsmodeller som syftar till att förbättra, förenkla eller anpassa nya tekniska tjänster, system eller lösningar för att bli mer effektiva och pålitliga.

BIM

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) innebär att en 3D-modell med objekt skapas i projekteringen och används av installatören för VVS-installationer. Mallar, stödverktyg och beskrivningar av arbetssätt finns här.

BIP för egenskaper

Building Information Properties (BIP) är ett system för att beskriva egenskaper i alla led från tidiga skeden till och med förvaltning.

Kommunikationsteknik

I takt med att mer och mer blir uppkopplat blir infrastrukturer för informationsöverföring allt viktigare. Det är grunden för att göra moderna fastigheter energieffektiva, trygga och bekväma. För att bygga upp dessa infrastrukturer används olika typer av nät byggda i olika typer av media så som koppar, fiber eller trådlöst.

Fastighetsautomation & IoT

Både IoT och fastighetsautomation är heta begrepp på marknaden. I samband med dessa förekommer ytterligare ett antal begrepp samt tekniker för att lösa kommunikationsbehovet mellan olika enheter och uppkoppling av sensorer.

Så arbetar vi för elektrifiering

För att klara av att genomföra den energiomställning som krävs för att nå klimatmålen kommer samhällets behov av el fortsätta att öka. Samtidigt som ny styrning och flexibla lösningar krävs.

AI och maskininlärning

Digitala arbetssätt med information från BIM-modeller i 3D med väl strukturerad information blir allt vanligare. IFC-filer från arkitektmodell används för en ny byggnad för att skapa underlag för VVS-installationer genom maskininlärning - ett område inom Artificiell Intelligens, AI.