Hoppa till innehåll

Sveriges behov av elektrifiering

För att klara av att genomföra den energiomställning som krävs för att nå klimatmålen kommer samhällets behov av el fortsätta att öka. Samtidigt pågår en omställning av den svenska elproduktionen som kräver ny styrning och flexibla lösningar.

Klimatomställningen kommer att kräva mycket stora mängder el. Sveriges elproduktion har till stor del vilat på stora reglerbara kraftverk som i huvudsak producerat el från kärnkraft och vattenkraft, men nu växer snabbt nya förnybara produktionsalternativ fram.

Det handlar både om storskaliga vindkraftsanläggningar som småskalig elproduktion genom solkraft. Den nya typen av elproduktion är relativt snabb att installera, ger möjlighet för nya aktörer på marknaden och är delvis även billig att producera. Samtidigt växer marknaden för olika former av batterilösningar markant, både i form av elbilar och för energilagring.

Förnybart och flexibelt

De förnybara alternativen går däremot inte att reglera på samma vis som den stora kraftverksproduktionen, utan varierar beroende på exempelvis väderförhållanden och tid på dygnet. Det skapar en rad utmaningar.

Dagens elnät är byggda för en storskalig, reglerbar elproduktion, inte en varierad eltillförsel. På samma sätt är dagens konsumenter inte vana vid att behöva tänka på när och hur de använder el, eftersom produktionen helt har kunnat anpassas efter användningen.

Sverige måste skapa ett elsystem som möjliggör större flexibilitet. Med den ökande andelen förnybar elproduktion och nya lösningar för energilagring kommer vi i framtiden i större utsträckning att behöva anpassa användningen efter hur mycket el som produceras. Genom automatisk och flexibel styrning kan byggnader optimeras och göras mer intelligenta, så även elnät, apparater, bilar och mycket mer.

Styra efterfrågan för flexibilitetstjänster

Vi använder i dag vårt elsystem ineffektivt genom att vi använder energi vid fel tidpunkt eller helt i onödan. Med hjälp av tekniska hjälpmedel kan vi styra efterfrågan för att minska effekttoppar och minska energibehovet.

Det kan handla om att värmen och ventilationen automatiskt förändras i lokaler när de inte används eller att laddning av bilen sker på tider av dygnet när efterfrågan på energi är som lägst. På samma sätt finns det potential för småskalig elproduktion och energilagring att användas i systemet för att reglera efterfrågan på energi.

Men för att ett flexibelt elsystem ska bli verklighet krävs det att både politiken och lagstiftningen hänger med. Vi måste skapa större incitament för både fastighetsägare och privatpersoner att installera ny klimatsmart teknik. Det måste även skapas större ekonomiska förutsättningar för den här typen av flexibilitetstjänster.

Nyheter påverkan och opinion