Hoppa till innehåll

En hållbar installationsbransch

Behovet av att ställa om snabbt för att nå en hållbar utveckling är större än någonsin och alla individer, företag och organisationer behöver göra sitt yttersta för att lyckas. Samtidigt upplevs det svårt att veta hur man själv kan bidra.

Hållbarhet är ett brett begrepp och täcker in en stor mängd aspekter och kan ha olika betydelse i olika sammanhang. Den kändaste definitionen av "Hållbar utveckling" fick stor spridning med den så kallade Bruntlandrapporten 1987 och definieras som: ’’Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov’’.

Hållbara hela vägen

Vi på Installatörsföretagen vill skapa en hållbar och medveten installationsbransch. Det tror vi kan uppnås genom att:

  • Prata, diskutera och fundera kring hur hållbarhet kan få en större roll och ge större nytta i din verksamhet.
  • Halvera företagets utsläpp av växthusgaser till år 2030 och vidare till noll innan år 2045.
  • Se till att ditt företag agerar cirkulärt genom att värdera varje resurs före, under och efter varje arbete.
  • Arbeta för att attrahera en mångfald av kompetenser till ditt företag.
  • Erbjud alltid den mest hållbara lösningen som alternativ till varje kund.

Social, ekonomisk och ekologisk

För att göra hållbarhet mer konkret väljer vi att även se och kommunicera hållbarhet utifrån tre vanliga perspektiv: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Vi är dock medvetna om att en hållbar utveckling totalt endast kan uppnås om alla tre huvudgrupper är hållbara samtidigt.

Social hållbarhet

En socialt hållbar installationsbransch är en jämställd och jämlik bransch där människor arbetar med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det vill vi på Installatörsföretagen bidra till.

Ekonomisk hållbarhet

När man pratar om ekonomisk hållbarhet tänker man ofta på värden som har en direkt ekonomisk vinning.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Här kommer bland annat de system som installatören arbetar med in, klimatsystemens stabilitet som säkerställer god luft- och vattenkvalitet.