Hoppa till innehåll

Upphandling, kalkyl och produktion

Här finner du hjälp för dig som installatör för att kalkylera, planera och genomföra byggprojekt med hjälp av modeller i samverkan med projektörer och andra aktörer i projekt med dagens verktyg.

I de senaste utvecklingsprojekten "Upphandling och produktion via modell" samt "Kalkyl via modell", har handledningar med mallar tagits fram och samlats i dessa dokument för att visa en helhetsbild av sammanhanget mellan projektering, kalkyl mm och produktion. Projektet har tagit fram råd och anvisningar främst för att:

  • ge underlag för mängder och annan information från BIM-modeller för kalkyl, planering, budget, inköp och logistik samt för produktion.
  • beskriva lämpliga arbetssätt under produktion för att med hjälp av läsplattor, smarta telefoner etcetera effektivisera arbetsmoment
  • ge tydligare beskrivning av överlämning av information till drift av VVS-installationer
  • beskriva lämpliga, alternativa processer vid upphandlingar av projektörer och installatörer där alla kan nyttja informationen
  • dokumentera relevanta delar av arbetet i flera projekt
  • ge underlag för förbättringar av programvaror

3D-modeller förenklar installationer

I projektet har projektörer, installatörer, projektledare och andra från flera projekt, bland annat projekt Celsius i Uppsala, projekt Nattugglan och projekt Albano i Stockholm delat med sig av erfarenheter från processer.

Projektörer skapar 3D-modeller med objekt för byggnadens olika huvuddelar och discipliner med strukturerad information om system och komponenter. Building Information Properties (BIP) är ett system för egenskaper och beteckningar på objekt i fastigheter som ger bra struktur och är lätt att förstå och som kan läsas i modellen och på vyer/ritningar. Modellerna samgranskas och kollisionskontrolleras så att problem minimeras. Det underlättar för projektering, mängdberäkningar, planering och genomförande av produktion.

3D-modellerna gör det lättare att se hur man kan skapa installationer i komplicerade delar av byggnaden. Behovet av ritningar minimeras och kan förenklas. Ritningar kan laddas ner ur modellen i pdf-format vid behov.
Ett mål är att ge montören rätt pryl, på rätt plats, i rätt tid, till lägre total kostnad och med hög kvalitet.

”Vi har fått kortare tid och lägre kostnad för projektet”

Ett antal entreprenörer har använt modellen med information för mängdberäkningar för kalkyl och för logistik, samt för produktion med 3D-modell i telefoner, läsplattor och datorer som samverkar i nätverk och har checklistor för olika arbetsmoment. Man kan direkt i telefonen eller plattan mäta, planera och ställa frågor, följa upp och anmäla avvikelser så att alla berörda får snabb information. Det går även att följa upp med egenkontroll och få underlag till besiktning och till överlämning till förvaltning. Mängder kan beräknas med stor säkerhet och upp till tio gånger snabbare än vi manuellt arbete.

”Vi vill arbeta på detta sätt i alla projekt”

Installatörer som har egen kunskap om projektering kan tillsammans med projektörerna vidareutveckla modellen för ännu effektivare genomförande.

Dokument för installatörens och projektörens arbetssätt, samt för en helhetsbild för andra berörda


En översikt av arbetssätt och stödjande dokument finns i sammanfattning:

A-Upphandling kalkyl o prod via modell - Sammanfattning-2022-03-04 (docx 1,4 MB)

Det primära dokumentet med råd och anvisningar för upphandling av projektör är:

B-Upphandling kalkyl o prod via modell - Krav på projektörens leverans av modell 2022-03-04 (docx 179,9 KB)

Mall del 1 till och med 6 används för att skapa underlag för installatören vid upphandling av installationsprojektör vid totalentreprenad. Detta kan också användas av byggherren eller annan vid upphandling av installationsprojektör.

Börja gärna med mall del 5 respektive del 6 med minimal information för kalkyl. Om mer information behövs kan mall del 1 användas.

Upphandling, kalkyl och produktion via modell är en summering av arbete som har bedrivits i flera SBUF-projekt under flera år. Tidigare projekt redovisas under historik.