Hoppa till innehåll

Översikt IN Dokumentmallar

Här hittar du alla IN Dokumentmallar.
Du kan filtrera mallarna efter paket och malltyp.
För åtkomst till mallar med hänglås krävs abonnemang.
> Köp bas- eller pluspaket

Rensa söktext och filter
Tjänst/paket
Ladda ner mitt paket
Typ av mall

IN Dokumentmallar Medlem

 • Anställning
 • Arbetsmiljö
 • Miljö

Kräver medlemskap i Installatörsföretagen

Visa medlemsmallarna

Ingår i medlemskapet

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Bas

 • Elinstallation
 • Säkerhet/larm
 • Data/Tele

Visa Bas-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

2000 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Plus

 • Dokumentmallar Bas
 • Verksamhetssystem
 • Medarbetarguide

Visa Plus-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

4500 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp

307 träffar

 1. AA VVS 09 pdf Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022041
  Dokument

  Avtalsvillkor för köp av VVS- och VA-materiel.

 2. AA VVS 09 in english pdf Branschmedlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022041-en
  Dokument

  General terms and conditions of delivery referring to heating, water and sanitation and to water supply and sewer system material for commercial activities.

 3. AB-U 07 pdf Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022032
  Dokument

  Avtalsvillkor för underentreprenader på utförandeentreprenad.

 4. ABT-U 07 pdf Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022033
  Dokument

  Avtalsvillkor för underentreprenader på totalentreprenad.

 5. Ackordssedel pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 070140
  Dokument

  Används vid överenskommelse om ackordets art och omfattning enligt Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl § 6 Ackord och prestationslön.

  2019-05: Hänvisning till § 6 Teknikinstallationsavtalet VVS&Kyl samt till mallar för Överenskommelse om rent ackord och Överenskommelse om annat ackord.

 6. Aktiv målstyrning pptx Ledningssystem Bas

  Dokument

  Ingår i IN Ledningssystem, läs mer om tjänsten.

 7. ALEM 09 pdf Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 051202
  Dokument

  Avtalsvillkor för köp av elektrisk materiel.

 8. ALEM 09 in english pdf Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 051202-EN
  Dokument

  General terms and conditions for delivery of electrical equipment.

  2009

 9. ALEM 09 kommentar pdf Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022042
  Dokument

  Kommentarer till bestämmelserna i ALEM 09. Kommentarerna ger vägledning om hur bestämmelserna är tänkta att förstås och användas.

 10. ALEM 09 reklamationsblankett docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051203
  Dokument

  Mall för att reklamera materiel och varor köpta på ALEM 09.

 11. Anbud docm Plus

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 051110
  Dokument

  Anbudsmall (offertmall) där du kan välja vilka villkor du vill ha med gällande arbetena, ersättning, tider, garantier etc.

  2023-02: Kompletterat med uppgift om anbudsgivare. Utökad vägledning angående "Allmänna hjälpmedel och arbeten", samt språkliga rättelser.

 12. Anbudsbilaga Projektplan KMA docm Plus

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 052302
  Dokument

  Används vid anbud för att beskriva omfattningen av kommande projektplan KMA (kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan).

  2020-03: Anbudsmallen anpassad till Projektplan KMA (art.nr 052301 och 052529).

 13. Anbudsliggare xlsm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052519

  2022-06: Ändrat format procent, tillåt markera låsta celler.

 14. Anhörig- och kontaktlista docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052577
  Tjänstemannaavtalet

  2022-06: Justering av den informativa texten. Medarbetarens underskrift borttaget.

  2021-09: Uppdaterat hänvisning till IMY (tidigare Datainspektionen).

  2018-08: Reviderad med anledning av GDPR. Kompletterat med information till anhörig.

 15. Anmälan Mellanlagring av farligt avfall docm Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052542
 16. Anslutningskort SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052212-A
 17. Anställds egen uppsägning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000510
 18. Anställds egen uppsägning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000610
 19. Anställningsavtal Anvisningar docx Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021991
  Dokument

  Anvisningar till dokumentmallarna för anställningsavtal med anledning av arbetsvillkorsdirektivet.

  2022-06: Ny mall. Anvisningar till dokumentmallarna för anställningsavtal.

 20. Anställningsavtal etableringsanställning tjänsteman docm Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022060
  Tjänstemannaavtalet
  Dokument

  Anställningsavtal – Tidsbegränsad anställning i etableringsjobb

  2024-02: Ny mall. Anställningsavtal – Tidsbegränsad anställning i etableringsjobb

 21. Anställningsavtal Installationsavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 16 , Artikelnr: 051640
  Installationsavtalet

  2023-05: Tagit bort tidsbegränsad anställning efter 68 år.

  2022-10: Hänvisning till Installationsavtalet om särskild visstidsanställning.

  2022-06: Uppdatering med anledning av nya krav på informationsskyldighet vid anställning enligt arbetsvillkorsdirektivet. Mallen är nu enbart i 1 exemplar, välj 2 vid utskrift.

  2022-04: Företagslärling borttaget.

 22. Anställningsavtal Larm- och säkerhetsteknikavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 021990
  Larm- och säkerhetsteknikavtalet

  2023-05: Tagit bort tidsbegränsad anställning efter 68 år.

  2022-10: Infört särskild visstidsanställning.

  2022-06: Ny mall.

 23. Anställningsavtal Plåt- och Ventilationsavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 021992
  Plåt- & Ventilationsavtalet

  2024-02: Förtydligat att avsikten med provanställning ska ävergå till en tillsvidareanställning. Ändrat till anställning efter 69 år.

  2022-10: Infört särskild visstidsanställning.

  2022-09: Ny mall för Plåt- och ventilationsavtalet med anledning av arbetsvillkorsdirektivet (tidigare i art.nr 503).

 24. Anställningsavtal Seko-Telekomavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021995
  SEKO-avtalet

  2022-11: Ny mall

 25. Anställningsavtal Teknikinstallationsavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 503
  Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör)

  2023-12: Förtydligande att provanställning avses övergå till tillsvidareanställning.

  2023-06: Ändrat "anställd under utbildning" till "lärling/företagslärling".

  2023-05: Tagit bort tidsbegränsad anställning efter 68 år.

  2022-10: Hänvisning till ÖLAS om allmän visstidsanställning.

  2022-08: Rättelse av fält för lön.

  2022-06: Uppdatering med anledning av nya krav på informationsskyldighet vid anställning enligt arbetsvillkorsdirektivet. Omfattar inte längre Plåt- och Ventilationsavtalet. Nytt filformat.

 26. Anställningsavtal tjänsteman docm Medlem

  , Utgåva: 15 , Artikelnr: 051633
  Tjänstemannaavtalet

  2023-10: Komplettering med anställningstid inom koncern. Språklig justering, arbetstagare.

  2023-06: Kompletterat med Bilaga 1 för "Separat överenskommelse om övertidsavlösning och arbetstidsbestämmelser". Nytt alternativ att inte lägga ut semester vid kortare antsällning än 3 månader.

  2022-11: Kompletterat med uppgifter om förskottssemester.

  2022-10: Hänvisning till Tjänstemannavtalet om fri visstidsanställning. Informationsruta med hänvisning till Bilaga 4 § 1 Tjänstemanaavtalet.

  2022-09: Språkliga rättelser. Hänvisning till tjänstemannaavtalet och dess parter under övrigt.

  2022-06: Uppdatering med anledning av nya krav på informationsskyldighet vid anställning enligt arbetsvillkorsdirektivet. Mallen är nu enbart i 1 exemplar, välj 2 vid utskrift.

  2021-04: Ändrade formuleringar främst gällande Lön och Semester (övertidsavlösning, löneavtal, m m). Problem med kopiering av uppgifter i formulärfält åtgärdade med innehållskontroller.

 27. Ansökan om överprövning docm Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022056
  Dokument

  Användas för att ansöka om överprövning av upphandling i domstol. Mallen har en inledande instruktion hur den ska fyllas i.

  2023-12: Användas för att ansöka om överprövning av upphandling i domstol. Mallen har en inledande instruktion hur den ska fyllas i.

 28. Apparatlista SS 455 12 38 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052206

  2018-01: Rättelse sidfot.

 29. Arbetsmiljöinstruktioner pptx Ledningssystem Bas

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 021980
  Dokument

  Förslag på instruktioner för arbetsmiljö inom områden med hög skadefrekvens eller där det finns särskilda krav.

  2023-04: Uppdaterat instruktionen för maskiner + hänvisning till vibrationsdiagram (bild 11). Infogat en ny bild om kemiska ämnen för användare av Chemsoft (bild 13). Uppdaterat med ny QR-kod till Transportstyrelsens släpvagnskalkylator (bild 15). Utökat med info-rutor om vibrationer (bild 16).

  2020-05: Kompletterat med en punkt om Riskmedvetenhet: Möjligheten att avlägsna sig från mycket farliga arbetssituationer (bild 3). Kompletterat med kompetenskrav för olika roller (bild 19).

  2019-12: Instruktion för släpvagnar kompletterad med QR-kod för att enkelt kontrollera om man får dra aktuell fordonskombination.

  2019-11: Nytt i IN Dokumentmallar - Ledningssystem.

 30. Arbetsmiljöplan docm Plus

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021967
  Dokument

  Mall för arbetsmiljöplan som ska upprättas av BAS-P/BAS-U.

  2023-02: Rättelse art.nr. i länk till Riskbedömning och handlingsplan.

  2021-03: Infört länkar till andra IN Dokumentmallar. (Inga innehållsmässiga ändringar)

  2019-05: Ny mall för arbetsmiljöplan som ska upprättas av BAS-P/BAS-U.

 31. Arbetsorder docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051320
 32. Arbetsorder Tidsedel docm Plus

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 051306

  2023-02: Uppdaterat hänvisning till ELSÄK-FS 2022:2 och ELSÄK-FS 2022:3.

  2018-04: Infört berörda verksamhetstyper enligt Elsäkerhetsverkets definition.

 33. Arbetspärm innehåll docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052344
 34. Arbetstid vid ackord docx Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 000522
  Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör)
  Dokument

  Del- eller slutavstämning av arbetstid vid ackord enligt Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

  2021-01: Kompletterat med arbetstid och ÄTA, samt total för ackordssumma och arbetstid. Mallen är nu Word-format (tidigare PDF).

 35. Avfallsskyltar pptx Ledningssystem Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 021987
  Dokument

  Används för att märka upp vanligt förekommande avfallsfraktioner.

  2023-10: Skyltar avseende förpackningar, bild 34-39, har uppdaterats med gällande symboler enligt FTI.

  2020-12: Kompletterat med skyltar för oljor, glykol, isolering, porslin och flera metallfraktioner.

 36. Avrådande konsument docm Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052262
  Dokument

  Mall för avrådande enligt konsumenttjänstlagen.

 37. Avsked docm Medlem

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051626

  2021-04: Problem med kopiering av uppgifter i formulärfält åtgärdade med innehållskontroller. Språkliga justeringar.

  2020-10: Förtydliganden när samråd bör ske med Installatörsföretagen. Rättelser språkligt och interna hänvisningar.

 38. Avslutande av lärlings provanställning, underrättelse till den anställde pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 000517

  2023-06: Ändrat "anställd under utbildning" till "lärling/företagslärling".

 39. Avslutande av lärlings provanställning, underrättelse till den anställde pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 000519

  2023-06: Ändrat "anställd under utbildning" till "lärling/företagslärling".

 40. Avslutande av lärlings provanställning, underrättelse till utbildningsansvarig pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 000518

  2023-06: Ändrat "anställd under utbildning" till "lärling/företagslärling".

 41. Avtal avseende elinstallatör för regelefterlevnad docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052527
  Dokument

  Avtal som användas om elinstallatör säljer sina tjänster avseende annat företags egenkontrollprogram för elinstallationsarbete.

  2020-10: Kompletterat med punkt 5.10 avseende debitering av grundavgift.

  2018-04: Ny mall.

 42. Avvikelseliggare xlsx Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052385
 43. Avvikelsenotering docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052384
 44. Avvikelserapport docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052383
 45. Avvikelserapport enligt AB 04 docm Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 052386
  Dokument

  Mall för att underrätta beställaren om exempelvis ÄTA-arbeten eller hinder i en entreprenad som utförs enligt AB 04.
  (OBS! När det är svårt att särskilja om en viss störning är ett ÄTA-arbete, hinder etcetera bör mallen Underrättelse om störning användas istället.)

 46. Avvikelserapport enligt ABT 06 docm Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052530
  Dokument

  Mall för att underrätta beställaren om exempelvis ÄTA-arbete eller hinder i en entreprenad som utförs enligt ABT 06.
  (OBS! När det är svårt att särskilja om en viss störning är ett ÄTA-arbete, hinder etcetera bör mallen Underrättelse om störning användas istället.)

 47. Bedömningsblankett xlsx Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052253
 48. Bedömningsunderlag docx Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052251
 49. Behandling personuppgifter - förslag pptx Ledningssystem Bas

  Dokument

  Ingår i IN Ledningssystem, läs mer om tjänsten.

 50. Beräkning av sociala avgifter xlsx Medlem

  , Utgåva: 2024:1 , Artikelnr: 022021
  Dokument

  Ett verktyg för att beräkna kostnader för sociala avgifter enligt lag och avtal. Välj flik i mallen för tillämpligt kollektivavtal.

  2024-01

  2023-06: Uppdaterad enligt de senaste kollektivavtalen.

  2023-01: Gäller fr.o.m. 1 januari 2023.

 51. Beräkningsmall kostnadsformulär KF-El (22) xlsx Ej medlem

  , Utgåva: 2022 , Artikelnr: 022038
  Dokument

  Mall för att underlätta beräkning av kostnad för arbetare och arbetsledning när arbeten utförs på löpande räkning.

 52. Beräkningsmall kostnadsformulär KF-El (23) xlsx Ej medlem

  , Utgåva: 2023 , Artikelnr: 022038
  Dokument

  Mall för att underlätta beräkning av kostnad för arbetare och arbetsledning när arbeten utförs på löpande räkning.

 53. Beräkningsmall kostnadsformulär KF-El (24) xlsx Ej medlem

  , Utgåva: 2024 , Artikelnr: 022038
  Dokument

  Mall för att underlätta beräkning av kostnad för arbetare och arbetsledning när arbeten utförs på löpande räkning. Det här är den senaste utgåvan av mallen, tidigare år hittar du här.

  2024-04: Uppdaterad med värden för 2024.

 54. Beräkningsmall kostnadsformulär KF-VVS (22) xlsx Ej medlem

  , Utgåva: 2022 , Artikelnr: 022039
  Dokument

  Mall för att underlätta beräkning av kostnad för arbetare och arbetsledning när arbeten utförs på löpande räkning.

 55. Beräkningsmall kostnadsformulär KF-VVS (23) xlsx Ej medlem

  , Utgåva: 2023 , Artikelnr: 022039
  Dokument

  Mall för att underlätta beräkning av kostnad för arbetare och arbetsledning när arbeten utförs på löpande räkning.

 56. Beräkningsmall kostnadsformulär KF-VVS (24) xlsx Ej medlem

  , Utgåva: 2024 , Artikelnr: 022039
  Dokument

  Mall för att underlätta beräkning av kostnad för arbetare och arbetsledning när arbeten utförs på löpande räkning. Det här är den senaste utgåvan av mallen, tidigare år hittar du här.

  2023-04: Uppdaterad med värden för 2024.

 57. Besked om att tidsbegränsad anställning upphör pdf Medlem

  , Artikelnr: 000521
 58. Besked om att tidsbegränsad anställning upphör Tjänstemannaavtalet pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 620

  2021-12: Språklig förbättring till klarspråk.

 59. Besked om avsked Tjänstemannaavtalet pdf Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 616

  2023-02: Rättelse att varsel lämnas till arbetstagarorganisationen.

  2021-12: Språklig förbättring till klarspråk.

 60. Besked om avslutande av provanställning Tjänstemannaavtalet pdf Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 619

  2023-10: Hänvisning till mall för varsel, 022053.

  2021-12: Språklig förbättring till klarspråk.

 61. Besked om pensionsavgång vid 65 år alternativt fortsatt anställning pdf Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 000524

  2023-05: Ändring till 69 år.

  2021-04: Ändring till 68 år.

 62. Besked om provanställnings upphörande pdf Medlem

  , Artikelnr: 000516
 63. Besked om uppsägning pga arbetsbrist Tjänstemannaavtalet pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 611

  2021-12: Språklig förbättring till klarspråk.

 64. Besked om uppsägning pga personliga skäl - Tjänstemannaavtalet pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 614

  2021-12: Språklig förbättring till klarspråk.

 65. Besked till den anställde om uppsägning pga arbetsbrist - Teknikinstallationsavtalet pdf Medlem

  , Artikelnr: 000509
  Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl)
 66. Besked till den anställde om uppsägning pga personliga skäl eller avsked - Teknikinstallationsavtalet pdf Medlem

  , Artikelnr: 000513
 67. Beställning av ändrings- och tilläggsarbeten konsument docm Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052261
  Dokument

  Avtalsmall för ändringar och tilläggsarbeten att använda tillsammans med ett befintligt avtal eller en befintlig offert.

 68. Beställning av ÄTA-arbeten docm Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052259
  Dokument

  Mall för beställning av ändrings- och tilläggsarbeten.

 69. Beställningserkännande docm Medlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051070
  Dokument

  Mall för att skriftligt bekräfta en erhållen beställning från kunden, till exempel efter muntlig beställning av ändrings- och tilläggsarbeten.

 70. Bokslutsanalys xlsx Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 2023 , Artikelnr: 022023
  Dokument

  Ett verktyg för att enkelt anlysera företagets bokslut.

 71. Checklista arbetsmiljö Allmän del docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 16 , Artikelnr: 052316
  Dokument

  Undersökning av arbetsmiljön allmänt på företaget, såväl fysiska som organisatoriska och sociala frågor.

  2023-03: Uppdaterat pkt 66 med referens till AFS 2019:3. Rättelse av flera brutna länkar till andra AFS:ar.

  2021-12: Infört rundvandring som kontrollpunkt för att säkerställa faktiska förhållanden.

  2021-09: Språklig rättelse pkt 12.

  2021-04: Pkt 10 länk uppdaterad till AFS 2020:5 Arbetsanpassning. Länk och hänvisningar till AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning har uppdaterats i avsnittet om Arbetslokaler och personalutrymmen och i pkt 36 om utrymningsvägar.

  2020-12: Pkt. 42, kompletterat med länkar till relevanta föreskrifter.

  2020-05: Avsnitt Nödläge: Kompletterat med fråga om utvärdering av genomförd övning.

  2018-06-01: Kompletterat med frågor ang gasflaskor, skyltning och släpvagnar.

 72. Checklista arbetsmiljö Entreprenad docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 12 , Artikelnr: 052308
  Dokument

  Undersökning av arbetsmiljön vid entreprenader.

  2023-03: Rättelse av brutna länkar till några AFS:ar och Installationsavtalet.

  2021-04: Länkar till AFS 2009:2 har ersatts av AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.

  2018-06-01: Kompletterat med länkar till föreskrifter gällande hälsofarligt material. Uppdaterade länkar till installationsavtalet.

 73. Checklista arbetsmiljö Service docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 12 , Artikelnr: 052309
  Dokument

  Undersökning av arbetsmiljön övergripande i serviceverksamhet.

  2023-03: Uppdaterat pkt 24 med referens till AFS 2019:3. Rättelse av andra brutna länkar.

  2018-06-01: Kompletterat med frågor ang gasflaskor, skyltning och släpvagnar. Uppdaterad länk till installationsavtalet.

 74. Checklista avfallshantering docx Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 052543
  Dokument

  Används för att säkerställa en korrekt hantering av avfall gällande tillstånd, lagring, transport och dokumentation med mera.

  2021-09: Kompletterat checklistan med principiell översikt avfallshantering s.2.

  2020-12: Rättelse länk till föreskriften om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvar.

  2020-10: Uppdaterad enligt kraven i nya avfallsförordningen 2020:614.

  2019-09: Uppdaterat med krav på att klassificera avfall med avfallskoder. Uppdaterade länkar i mallen.

 75. Checklista avslutning av anställning docm Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052509
  Dokument

  Fånga upp allt viktigt att tänka på när någon avslutar sin anställning.

  2020-05: Ny rad om kontaktuppgifter, tillägg ID06 och språkliga rättelser.

 76. Checklista för jordfelsbrytarinstallation docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052584
 77. Checklista för skyddsrond docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 056051
  Dokument

  Mall för att genomföra skyddsrond i installationsbranschen. Framtagen i samarbete med ETAK.

  2024-06: Ändrad layout med ny bedömningsskala och separat handlingsplan. Uppdatering av kontrollpunkter och komplettarat med ledord till varje punkt.

 78. Checklista för störningar pdf Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 022035
  Dokument

  Lista med exempel på vanligt förekommande störningar, hur du kan dokumentera dem, vilka merkostnader som normalt uppkommer av dem och vilka handlingar du kan använda för att dokumentera merkostnaderna.

 79. Checklista Introduktion av nyanställd docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052323
  Dokument

  Fånga upp allt viktigt när en nyanställd börjar.

  2020-05: Uppdaterat med fördelning av arbetsuppgifter (delegering), kontaktuppgifter, ID06, samt språkliga rättelser.

 80. Checklista miljö Företag docm Plus

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 052312
  Dokument

  Används för att säkerställa en korrekt hantering av avfall gällande tillstånd, lagring, transport och dokumentation med mera.

  2021-12: Infört rundvandring som kontrollpunkt för att säkerställa nödlägesberedskap.

  2020-12: Språkliga rättelser.

 81. Checklista miljö Uppdrag docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052313
  Dokument

  Används för genomgång av miljöfrågor i uppdrag.

  2021-08: Rättelse infogande av egen logotyp.

  2020-12: Språkliga rättelser.

 82. Checklista sjukanmälan docm Medlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051691
 83. Checklista säkerhetsprojekt docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052231
 84. Checklista vid allvarlig olycka docm Plus

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 051968
 85. Checklista vid inlåning/inhyrning/UE docm Medlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051671
  Dokument

  Används för att säkerställa kvalitet, miljö, arbetsmiljö och arbetsrätt i samband med inhyrning eller anlitande av underentreprenör.

  2020-05: Flertalet förbättringar och kompletteringar, bl.a. gällande riskbedömning, medicinska kontroller, intern info, gemenskap och ändrade arbetsuppgifter.

 86. Checklista vid uthyrning/utlåning docm Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021982
  Dokument

  Används för att säkerställa arbetsmiljöfrågor vid uthyrning av personal.

  2020-05: Ny mall. Används för att säkerställa arbetsmiljöfrågor vid uthyrning/utlåning av personal.

 87. Dagbok docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051017
  Dokument

  Mall för att dokumentera omständigheter av betydelse för utförandet av en entreprenad (till exempel pågående/avslutade arbeten, ändrings- och tilläggsarbeten, hinder och andra störningar). Kräver abonnemang på IN Dokumentmallar Plus. (Dagboken finns även att beställa hos IN Förlag. I dagboken hos IN Förlag ingår 50 stycken dagsrapporter med tillhörande 2 kopior, totalt 150 sidor.)

 88. Dela upp pålägg materiel xlsx Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 022022
  Dokument

  Används för att beräkna självkostnad materiel med företagsspecifika pålägg.

 89. Dokument El innehåll docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052325
 90. Driftprov på Elmotorer docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052391
 91. Egenkontroll Anläggningsdokumentation docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052307
 92. Egenkontroll Anläggningsdokumentation Anvisning docx Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052537

  2021-05: Språklig rättelse

 93. Egenkontroll Försäljning docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052303
  Dokument

  En checklista för att säkerställa kritiska punkter i försäljningsprocessen.

  2019-06: Nytt filnamn, ersätter "Egenkontroll Anbud och order". Struktur anpassad till försäljningsprocessen i IN Ledningsssytem.

 94. Egenkontroll Försäljning Anvisning docx Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052533
  Dokument

  En anvisning som förklarar innebörden av kontrollpunkterna i checklistan Egenkontroll Försäljning, 052303.

  2019-06: Nytt filnamn. Struktur anpassad till försäljningsprocessen i IN Ledningsssytem.

 95. Egenkontroll Planering och styrning av projekt docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052305
 96. Egenkontroll Planering och styrning av projekt Anvisning docx Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052535
 97. Egenkontroll Projektering docm Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052304
 98. Egenkontroll Projektering Anvisning docx Plus

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052534
 99. Egenkontroll Projektgenomförande docm Plus

  , Utgåva: 10 , Artikelnr: 052306
  Dokument

  Mall för egenkontroll vid genomförande el- eller VVS-entreprenad.

  2023-02: Ny funktion som gör det möjligt att dela upp dokumentet och spara respektive avsnitt (projektdel) som en egen fil.
  Ny indelning av projketdelar VVS.
  Uppdaterat hänvisning till ELSÄK-FS 2022:1 och ELSÄK-FS 2022:2.

  2022-05: Rättelse av hänvisning mellan olika kontrollpunkter, samt ersatt hänvisning med kontrollpunkter för genomföringar, tätningar. Språkliga rättelser.

  2019-07: Kompletterat med VVS. Möjlighet att välja teknikområde: El eller VVS, samt ingående delar i egenkontrollen. Anvisningar inarbetade i mallen, istället för separat dokument.

 100. Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052505
 101. Elsäkerhetsledare - ej Installationsavtalet docm Bas Branschmedlem

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 051970
  Dokument

  Mall för att utse elsäkerhetsledare för arbetslag, utanför Installationsavtalets avtalsområde. För installationsavtalet gäller mall 051975.

  2022-05: Namnbyte. Anpassad till EvA - Elsäkerhet vid Arbete.

  2021-10: Visas tillsammans med övriga EvA-mallar uppdaterad 2021-10, trots denna mall anpassades till EvA först 2022-05.

 102. Elsäkerhetsledare begränsade arbeten (anslutning och losskoppling) docm Bas Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021966
  Dokument

  Instruktion för elsäkerhetsledare vid egna begränsade arbeten, dvs anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning. Tillämpligt för VVS- och Tele/Data-företag.

  2019-01: Ny mall

 103. Elsäkerhetsledare enligt Installationsavtalet docm Medlem Bas

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051975
  Installationsavtalet
  Dokument

  Mall för att utse elsäkerhetsledare för arbetslag, enligt Installationsavtalet

  2022-05: Anpassad till EvA - Elsäkerhet vid Arbete.

  2021-10: Visas tillsammans med övriga EvA-mallar uppdaterad 2021-10, trots denna mall anpassades till EvA först 2022-05.

 104. Elsäkerhetsledare FAQ pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 051975-FAQ
  Installationsavtalet
  Dokument

  Frågor och svar kring elsäkerhetsledare, enligt Installationsavtalet.

 105. Elsäkerhetsledare för arbetslag docm Bas

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051970
  Dokument

  Instruktion för elsäkerhetsledare för arbetslag, men som inte omfattas av Installationsavtalet

 106. Entreprenadindex räknesnurra xlsx Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 2024-06 , Artikelnr: 022029
  Dokument

  Räknesnurra för beräkning av entreprenadindex. Snurran innehåller samtliga index från 2015 och framåt.

  2024-06: Uppdaterad med index t.o.m. maj 2024.

 107. EvA - A Grunddokument docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022002
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Grunddokument för bedömning av elektriska riskkällor.

  2023-02: Uppdaterat hänvisning till ELSÄK-FS 2022:2 och ELSÄK-FS 2022:3.

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Grunddokument för bedömning av elektriska riskkällor.

 108. EvA - B Arbete utan spänning docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022003
  Dokument

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete utan spänning (lågspänning).

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete utan spänning (lågspänning).

 109. EvA - C Arbete med spänning docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022004
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete med spänning (lågspänning).

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete med spänning (lågspänning).

 110. EvA - D Arbete nära spänning docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022005
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete nära spänning (lågspänning).

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete nära spänning (lågspänning).

 111. EvA - E Arbete utan spänning HSP docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022006
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete utan spänning (högspänning).

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete utan spänning (högspänning).

 112. EvA - F Arbete med spänning HSP docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022007
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete med spänning (högspänning).

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete med spänning (högspänning).

 113. EvA - G Arbete nära spänning HSP docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022008
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete nära spänning (högspänning).

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete nära spänning (högspänning).

 114. EvA - Grovanalys docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022001
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Grovanalys av risknivå för olika arbetsmoment.

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Grovanalys av risknivå för olika arbetsmoment.

 115. EvA - H Underhållsarbeten docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022009
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Andra arbeten där det finns elektriska riskkällor, ex.vis underhållsarbeten.

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Andra arbeten där det finns elektriska riskkällor, ex.vis underhållsarbeten.

 116. EvA - Kompletterande riskbedömning och handlingsplan docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022010
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Kompletterande riskbedömning av elektriska riskkällor.

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Kompletterande riskbedömning av elektriska riskkällor.

 117. EvA - Rutin för Elsäkerhet vid arbete docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 022000
  Dokument

  Rutin som beskriver hur vi på företaget tillämpar branschanvisningen EvA - Elsäkerhet vid arbete.

  2022-11: Språklig rättelse avsnitt 2.1. Ändrat exempel på rep.utbildning i 2.2. Rättelse i avsnitt 3.2.1 när Elsäkerhetsledare ska utses.

  2021-10: Ny mall. Rutin som beskriver hur vi på företaget tillämpar branschanviningen EvA - Elsäkerhet vid arbete.

 118. Extra övertid tjänstemän docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051680
 119. Forbattringsdagar.pptx pptx Ledningssystem Bas

  Dokument

  Ingår i IN Ledningssystem, läs mer om tjänsten.

 120. Funktionskontroll VVS- och styrinstallation docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 021970
  Dokument

  Mall för kontroll enligt YHB/13 i AMA VVS & Kyla.

  2022-09: Uppdaterad enligt YHB/16 i AMA VVS & Kyla 22. (Ersätter YHB/13 enl. AMA VVS & Kyla 19)

  2019-09: Ny mall för kontroll enligt YHB/13 i AMA VVS & Kyla.

 121. Färdigställandekontroll - Brandlarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052248
 122. Färdigställandekontroll - CCTV docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052258

  2022-06: Uppdaterad till SSF 1060:3. Infört hänvisning till SS-EN 62676-7, Bilaga B.

 123. Färdigställandekontroll - Inbrottslarm docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052257
 124. Färdigställandekontroll - Passersystem docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052256
 125. Färdigställandekontroll - Utrymningslarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052249
 126. Förbindningsschema SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052202-A
 127. Förbindningsschema SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052202-C
 128. Förbindningsschema SS 455 12 36 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052202
 129. Förbindningstabell SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052204-A
 130. Förbindningstabell SS 455 12 30 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052204
 131. Förbättringar - Handlingsplan xlsx Plus

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 052320
 132. Fördelningslista SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052201-A
 133. Företagets avfallsmängder xlsx Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052544
  Dokument

  Sammanställning över farligt avfall i företaget.

  2020-10: Kompletteringar enligt kraven i NFS 2020:5.

  2020-08: Anpassat för anteckningskraven gällande avfallsproducenter för farligt avfall enligt nya Avfallsförordningen, SFS 2020:614.

 134. Företagspolicy pptx Ledningssystem Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 021974
  Dokument

  Vår företagspolicy – en vägvisare för ett bättre företag för våra medarbetare och kunder. Innehåller förslag på vad som ska ingå en kvalitetspolicy enligt ISO 9001, miljöpolicy enligt ISO 14001 och arbetsmiljöpolicy enligt ISO 45001. Innehåller även förslag på andra områden som exempelvis etik, alkohol och droger, som är en viktig del i socialt ansvartagande (CSR).

  2021-02: Texten uppdaterad under Arbetsmiljö och medarbetare gällande omfattningen av likabehandling. Policy för alkohol och droger omarbetad och uppdelad i två avsnitt.

  2019-10: Nytt i IN Dokumentmallar - Ledningssystem. Vår företagspolicy – en vägvisare för ett bättre företag för våra medarbetare och kunder.

 135. Förstagångsanmälan vid anlitande av underentreprenör - Teknikinstallationsavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 022059
  Dokument

  Förstagångsanmälan till Byggnadsarbetareförbundet när underentreprenör (UE) ska anlitas.
  Obs! Avsluta varje inmatning med TAB för att texten ska komma med på kopian.

  2024-02: Ändring av texten om det finns skäl att åberopa vetorätt + språkliga rättelser.

  2023-12: Ny mall.

 136. Försäkran för sjuklön docm Medlem

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051693
  Dokument

  Används för arbetstagarens sjukförsäkran.

  2021-04: Hänvisning till AFS 1994:1 har ersatts av AFS 2020:5 Arbetsanpassning.

 137. Försäkran om utförd elinstallation docm Bas

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 051973
  Dokument

  Kan användas då elsäkerhetsintyg (installationsintyg) efterfrågas.

  2023-02: Kompletterat med hänvisning till ELSÄK-FS 2022:1 i listruta.

  2020-12: Uppdatering av punkt 1 och 4, nya punkter 5 och 6. Uppgift om innehavare tillagd.

 138. Förteckning över underentreprenörer - Teknikinstallationsavtalet pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 022057
  Dokument

  Förteckning över underentreprenörer (UE) som anmälts till Byggnadsarbetareförbundet.

  2024-02: Förtydligande av dokumenttitel.

  2023-12: Anpassad till gällande regler fr.o.m. 1 januari 2024.

 139. Gruppförteckning A4 instruktion jordfelsbrytare docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052575

  2018-01: Ny logotyp.

 140. Gruppförteckning A5L docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052574
 141. Gränsdragningslista Tele-data-säkerhet docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052234
 142. IN Ledningssystem mappstruktur zip Ledningssystem Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021979
  Dokument

  En färdig mappstruktur för att spara dokument som ingår i ledningssystemet. Ladda ner zip-filen och extrahera (packa upp) den på lämplig plats där ni sparar dokument. För att länkning ska vara möjlig från IN Ledningssystem krävs att dokumentstrukturen sparas i en molntjänst eller SharePoint.

  2019-10: Nytt i IN Dokumentmallar - Ledningssystem. En färdig mappstruktur för att spara dokument som ingår i ledningssystemet.

 143. Information enligt 15 § MBL, uppsägning pga arbetsbrist Teknikinstallationsavtalet pdf Medlem

  , Artikelnr: 000507
 144. Information enligt 155 § MBL, uppsägning pga arbetsbrist pdf Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 000607

  2023-10: Förklaringar förtydligade då det gäller varsel.

 145. Injustering och kontroll av cirkulationsflöden docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021971
  Dokument

  Mall för kontroll enligt YHB/3 i AMA VVS & Kyla.

  2019-09: Ny mall för kontroll enligt YHB/3 i AMA VVS & Kyla.

 146. Injustering och kontroll av flöden i köldbärar- och värmebärarsystem docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021996
  Dokument

  Mall enligt YHB/5 i AMA VVS & Kyla 22.

  2022-09: Ny mall. Utformad enligt YHB/5 i AMA VVS & Kyla 22. (Ersätter YHB/3 enl. AMA VVS & Kyla 19)

 147. Injustering och kontroll av flöden i vvc-system docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021995
  Dokument

  Mall enligt YHB/4 i AMA VVS & Kyla 22.

  2022-09: Ny mall. Utformad enligt YHB/4 i AMA VVS & Kyla 22. (Ersätter YHB/3 enl. AMA VVS & Kyla 19)

 148. Injustering och kontroll av flöden i värmesystem docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021997
  Dokument

  Mall enligt YHB/6 i AMA VVS & Kyla 22.

  2022-09: Ny mall. Utformad enligt YHB/6 i AMA VVS & Kyla 22. (Ersätter YHB/3 enl. AMA VVS & Kyla 19)

 149. Inlåning/anlitande av underentreprenör docm Medlem

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051670
  Dokument

  Underrättelse till Elektrikerförbundet då inhyrning eller anlitande av underentreprenör (UE) som ska utföra arbete inom Installationsavtalets område.

  2021-05: Problem med kopiering av uppgifter i formulärfält åtgärdade med innehållskontroller.

  2020-03: IN ersätter EIO i den förklarande texten i mallen.

 150. Intern riskanalys docm Plus

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052518
 151. Intressentanalys xlsx Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052526
  Dokument

  Få en helhetsbild över företagets intressenter och vilka av dessa som är relevanta. Hitta förbättringsmöjligheter.

  2020-05: Lagt till: Övergripande - Samtliga intressenter, Inhyrd arbetskraft, Kunder som vi hyr ut arbetskraft till. Kompletterat kommunikation med Arbetsmiljökommitté för förtroendevalda och skyddsombud, facket regionalt vid inhyrning/uthyrning, samt rapportering IN Q Certifiering allvarlig olycka/tillbud eller lagöverträdelse.

  2020-03: Rättat stavning.

  2020-02: Uppdaterat med IN Q och INSU.

 152. IntressenterInst.pptx pptx Ledningssystem Bas

  Dokument

  Ingår i IN Ledningssystem, läs mer om tjänsten.

 153. ISA checklista för spänningsskyddat arbetssätt docx Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 059006-B2
 154. ISA-blankett för antagande av ESA-installation ISA på företaget 059006 B4 docx Bas

  , Utgåva: Utgåva 1 , Artikelnr: 059006-B4
 155. Isolationsmätning Starkström docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052389
 156. Isolationsmätning Tele docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052390
 157. Kabellista SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052210-A
 158. Kallelse till MB-grupp för samråd vid avslutande av provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000515
 159. Kallelse till MBL-förhandling om förestående uppsägning pga arbetsbrist pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 606a

  2021-04: Rättelse, kallelse enligt § 11.

 160. Kallelse till MBL-förhandling, uppsägning pga arbetsbrist eller permittering pdf Medlem

  , Artikelnr: 000506
 161. Kanalisationslista SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052211-A
 162. Kemikalieförteckning xlsx Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052521
 163. Klausul för skattereduktion för installation av grön teknik docm Medlem Plus Bas Branschmedlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 021986
  Dokument

  Mall för att reglera ansvaret för skattereduktionen. Att använda tillsammans med ett befintligt avtal eller en befintlig offert om installation av grön teknik (installation av solceller, laddstolpar eller lagring av egenproducerad elenergi), ibland kallad grön ROT.

  2023-01: Skattereduktion har höjts till 20% vid installation av solceller.

  2020-12, ny mall: Kan användas vid installation av grön teknik (installation av solceller, laddstolpar eller lagring av egenproducerad elenergi).

 164. Kompetenskort docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 051961
  Dokument

  Används för att dokumentera medarbetares kompetens, erfarenhet och utbildning.

  2018-04: Kompletterat erfarenhetsbaserad kompetens med Elsäkerhetsledare och Kontroll efter färdigställande. Infört kompetens inom verksamhetstyper enligt Elsäkerhetsverkets definition.

 165. Kontroll av jordfelsbrytare docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021985
  Dokument

  Kontroll av jordfelsbrytares utlösningstider och utslösningsströmmar.

  2020-12, ny mall: Kontroll av jordfelsbrytares utlösningstider och utslösningsströmmar.

 166. Kontroll av Kyl- och VP-installation docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 021972
  Dokument

  Mall för kontroll enligt YHB/12 i AMA VVS & Kyla.

  2022-09: Uppdaterad enligt YHB/7 i AMA VVS & Kyla 22. (Ersätter YHB/12 enl. AMA VVS & Kyla 19)

  2019-09: Ny mall för kontroll enligt YHB/12 i AMA VVS & Kyla.

 167. Kontroll av mindre arbeten El docm Bas

  , Utgåva: 10 , Artikelnr: 051965
  Dokument

  Används för att dokumentera kontroller vid kompletteringsinstallationer på en befintlig och spänningssatt elanläggning.

  2020-12: Harmonisering till handboken kontroll före idrifttagning. Omformulering av flertalet kontrollpunkter.

  2019-05: Ny kontrollpunkt för specifika beställarkrav och uppdatering gruppförteckning. Ifyllnadsruta för uppmätt isolationsresistans. Justerad ordning av vissa kontrollpunkter.

 168. Kontroll av mindre arbeten VVS docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021965
  Dokument

  Används för att dokumentera kontroller vid kompletteringsinstallationer på en befintlig VVS-installation.

  2019-05: Ny mall. Används för att dokumentera kontroller vid kompletteringsinstallationer på en befintlig VVS-installation.

 169. Kontroll av mätutrustning xlsx Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052523
 170. Kontroll av skyddsjordning docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052388
 171. Kontroll av underentreprenörer - Teknikinstallationsavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 022058
  Dokument

  Används för kontroll av underentreprenörer (UE) inom Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyls tillämpningsområde.

  2024-02: Språkliga rättelser.

  2023-12: Anpassad till gällande regler fr.o.m. 1 januari 2024.

 172. Kontroll efter färdigställande TN-C docm Bas

  , Utgåva: 10 , Artikelnr: 051963
  Dokument

  Används vid installation av gruppcentral. Anpassad till Handbok i kontroll före idrifttagning.

  2020-12: Harmonisering till handboken före idrifttagning. Omformulering av flertalet kontrollpunkter. Infogat rader för totalt 5 jordfelsbrytare, samt kompletterat med utlösningstid.

 173. Kontroll efter färdigställande TN-S docm Bas

  , Utgåva: 11 , Artikelnr: 051964
  Dokument

  Används vid installation av gruppcentral. Anpassad till Handbok i kontroll före idrifttagning.

  2022-11: Nytt avsnitt "4. Återinkoppling och avslutande mätning" infört. Rättelse/tillägg av kontrollpunkter i avsnitt 2, 3 och 5.

  2020-12: Harmonisering till handboken kontroll före idrifttagning. Omformulering av flertalet kontrollpunkter. Infogat rader för totalt 5 jordfelsbrytare, samt kompletterat med utlösningstid.

 174. Kontroll Laddningsstation för elfordon docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021969
  Dokument

  Protokoll för att dokumentera kontroll vid installation av laddningsstationer för elfordon.

  2019-05: Ny mall. Protokoll för att dokumentera kontroll vid installation av laddningsstationer för elfordon.

 175. Kontroll Solceller docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 021968
  Dokument

  Protokoll för att dokumentera kontroll vid installation av solceller.

  2020-12: Harmonisering till handboken kontroll före idrifttagning. Omformulering av flertalet kontrollpunkter.

  2019-05: Ny mall. Protokoll för att dokumentera kontroll vid installation av solceller.

 176. Kontroll under montage docm Bas

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 051962
  Dokument

  Används för fortlöpande kontroll vid elinstallationsarbete.

  2020-12: Harmonisering till handboken kontroll före idrifttagning. Omformulering av flertalet kontrollpunkter.

  2019-12: Tagit bort dubblerad kontrollpunkt om "Avskalning av ledarisolering…" under Kopplingsutrustning.

 177. Kontroll- och provningsprotokoll - Tele-Data-Säkerhet docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052239
  Dokument

  Kommunikations- och säkerhetsteknik.

 178. Kontroll- och provningsprotokoll tele data säkerhet anvisning docx Bas

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052242
  Dokument

  Kommunikations- och säkerhetsteknik.

  2024-02: Kompletterat med flera kontrollpunkter + språkliga rättelser.

  2022-06: Kompletterat kamerabevakningssystem med funktionskontroll av bildinspelning, bildvisning och identifieringsnivå. Samt flertalet mindre justeringar.

 179. Kontrolljournal docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052241
 180. Kontrollprotokoll docm Bas

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052573
  Dokument

  Allmän mall att dokumentera kontroll och provning. Anpassas helt efter egna behov.

  2019-09: Fixat så funktionen så att det går att infoga rader i resultattabellen, samt mindre rättelser.

 181. Kontrolluppgifter Tilldelning docm Bas Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 051974
  Dokument

  Används för att tilldela montör kontrolluppgifter i ett uppdrag där fler än en montör deltar.

  2019-08: Anvisningar på sid 2: Flertalet förtydliganden och rättelser.

  2019-05: Mallen har anpassats till begreppet kontrolluppgift.

 182. Kostnadsformulär KF-El (22) pdf Ej medlem

  , Utgåva: 2022 , Artikelnr: 022036
  Dokument

  Kostnadsformulär med det huvudsakliga syftet att tydliggöra kostnader som ska ersättas när arbeten utförs på löpande räkning.

 183. Kostnadsformulär KF-El (23) pdf Ej medlem

  , Utgåva: 2023 , Artikelnr: 022036
  Dokument

  Kostnadsformulär med det huvudsakliga syftet att tydliggöra kostnader som ska ersättas när arbeten utförs på löpande räkning.

 184. Kostnadsformulär KF-El (24) pdf Ej medlem

  , Utgåva: 2024 , Artikelnr: 022036
  Dokument

  Kostnadsformulär med det huvudsakliga syftet att tydliggöra kostnader som ska ersättas när arbeten utförs på löpande räkning. Det här är den senaste utgåvan av mallen, tidigare år hittar du här.

  2023-04: Uppdaterad med värden för 2024.

 185. Kostnadsformulär KF-VVS (22) pdf Ej medlem

  , Utgåva: 2022 , Artikelnr: 022036
  Dokument

  Kostnadsformulär med det huvudsakliga syftet att tydliggöra kostnader som ska ersättas när arbeten utförs på löpande räkning.

 186. Kostnadsformulär KF-VVS (23) pdf Ej medlem

  , Utgåva: 2023 , Artikelnr: 022036
  Dokument

  Kostnadsformulär med det huvudsakliga syftet att tydliggöra kostnader som ska ersättas när arbeten utförs på löpande räkning.

 187. Kostnadsformulär KF-VVS (24) pdf Ej medlem

  , Utgåva: 2024 , Artikelnr: 022037
  Dokument

  Kostnadsformulär med det huvudsakliga syftet att tydliggöra kostnader som ska ersättas när arbeten utförs på löpande räkning. Det här är den senaste utgåvan av mallen, tidigare år hittar du här.

  2023-04: Uppdaterad med värden för 2024.

 188. Kravspecifikation för installation av fastighetsnät - Utförandespecifikation docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021988
  Dokument

  Kravspecifikationen syftar till att tydiliggöra beställarens krav och önskemål.

  2022-06: Ny mall, används för att tydiliggöra beställarens krav och önskemål.

 189. Kundlista-enkater.xlsx xlsx Ledningssystem Bas

  Dokument

  Ingår i IN Ledningssystem, läs mer om tjänsten.

 190. Lagar-och-krav-bransch.xlsx xlsx Ledningssystem Bas

  Dokument

  Laglista ingår i IN Ledningssystem, läs mer om tjänsten.

 191. laglista-arbetsmiljo.xlsx xlsx Ledningssystem Bas

  Dokument

  Ingår i IN Ledningssystem, läs mer om tjänsten.

 192. Laglista-arbetsratt.xlsx xlsx Ledningssystem Bas

  Dokument

  Ingår i IN Ledningssystem, läs mer om tjänsten.

 193. Laglista-miljo.xlsx xlsx Ledningssystem Bas

  Dokument

  Ingår i IN Ledningssystem, läs mer om tjänsten.

 194. Ledighetsansökan docm Medlem

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051550

  2021-04: Problem med kopiering av uppgifter i formulärfält åtgärdade med innehållskontroller.

 195. Leverantörsregister xlsx Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052520
  Dokument

  Få en helhetsbild över företagets leverantörer och gör en bedömning av dem. Förslag på bedömningskriterier för olika typer leverantörer.

 196. Ljudprotokoll docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021998
  Dokument

  Mall för kontroll av vägd ljudtrycksnivå i rum enligt YHB/15 i AMA VVS & Kyla 22.

  2022-09: Ny mall. Utformad enligt YHB/15 i AMA VVS & Kyla 22.

 197. Mall för administrativa föreskrifter docx Ej medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 022040
  Dokument

  Mall för administrativa föreskrifter, anpassad för ramavtalsupphandlingar av installationsarbeten. Mallen är avsedd att vara till hjälp för den som beställer entreprenadarbeten och underlätta framtagandet av förfrågningsunderlag.

  2023-11: Utgåva 3.

 198. Materialsortering-vid-rivning-och-renovering.pdf pdf Ledningssystem Bas

  Dokument

  Ingår i IN Ledningssystem, läs mer om tjänsten.

 199. Materialsortering-vid-rivning-och-renovering.pptx pptx Ledningssystem Bas

  Dokument

  Ingår i IN Ledningssystem, läs mer om tjänsten.

 200. Medarbetarenkät – Företagskultur docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052501

  2023-10: Språklig justering och omformulering av flertalet frågor. Kompletterat med den ultimata frågan (nr 9) om medarbetaren kan rekommendera företaget som arbetsgivare.

  2018-01: Komplettering med ny fråga 8.

 201. Medarbetarenkät – System och struktur docm Plus

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052502

  2023-03: Språklig justering och omformulering av flertalet frågor. Ändrad ordning på frågor.

 202. Medarbetarguide docm Plus

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 052525
  Dokument

  Bättre arbetssätt får du genom att alla vet vad som gäller på företaget. Medarbetarguiden innehåller förslag på en företagspolicy, beskrivning av arbetsmiljöarbete, praktiska regler och rutiner som alla medarbetare bör känna till med utgångspunkt från tillämpliga kollektivavtal.

  Läs vägledningen till de olika avsnitten när du anpassar medarbetarguiden till din egen verksamhet.

  2021-12: Ny rubrik 5.5 Rutin för visselblåsning där företagets rutiner kring detta kan inarbetas. Läs även uppdaterad vägledning i avsnitt 5 gällande Visselblåsning.

  2021-10: Nytt avsnitt 7.13 Arbetsanpassning med anledning av kravet på skriftliga rutiner för detta enligt AFS 2020:5. Läs även uppdaterad vägledning i avsnitt 7 gällande Arbetsanpassning.

  2021-02: Policy 3.2.1 Arbetsmiljö och medarbetare har ändrats gällande omfattningen av likabehandling. 7.11 Kränkande särbehandling och diskriminering, ny rubrik och omformulerad text. 10.4 Policy för alkohol och droger omarbetad och uppdelad i två avsnitt. 13 Jämställdhet, ny rubrik och omformulerad text.

  2020-05: I avsnitt 3.2 rättelse; ändrat elsäkerhet till säkerhet. Ändrat styckenumrering för Etikpolicy (nu 3.2.4) och Kundpolicy (nu 3.2.6) och infört hänvisning till Alkohol- och drogpolicy (under 3.2.5) och Bilpolicy (under 3.2.7). I avsnitt 7.2 kompletterat med ett tredje stycke om möjligheten att avlägsna sig från mycket farliga arbetssituationer.

  2019-09: I avsnitt 3.2 uppdaterat innehåll i policy för arbetsmiljö och kvalitet. I avsnitt 7.11 språkliga rättningar och korrigerat hänvisning till 11.4. I avsnitt 11.1 ny punkt 6 om kravet på att ta fram plan för återgång i arbetet vid sjukfrånvaro längre än 60 dagar. Läs även uppdaterad info i vägledningen till avsnitt 11. I avsnitt 18 ändrat till medlemskap i Installatörsföretagen.

 203. Medarbetarträff docm Plus

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052528
  Dokument

  Dagordning för medarbetarträffar (arbetsplatsträffar APT, personalinformation).

  2020-05: Punkt 4 kompletterat med risker. Punkt 15 kompletterat med information från revisioner och förbättringsdagar.

 204. Miljöanalys xlsx Plus

  , Utgåva: 11 , Artikelnr: 052318
  Dokument

  Gör en miljöanalys för att hitta företagets viktiga miljöfrågor (betydande miljöaspekter).

 205. Monteringsritning SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052200-A
 206. Monteringsritning SS 455 12 33 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052200
 207. Mål- och strategitimma docm Plus

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052517
 208. Mätning av jordtagsresistans docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052387
 209. Nödläge docx Ledningssystem Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 021975
  Dokument

  Rutin för att hantera nödlägen som personolycksfall, brand, utsläpp, spill, rån och hot.

  2024-04: Kompletterat med rutin vid krishantering

  2023-06: Kompletterat med rutin vid trafikolycka.

  2019-11: Kompletterat med hantering av använt absorbtionsmedel.

  2019-10: Nytt i IN Dokumentmallar - Ledningssystem. Rutin för att hantera nödlägen som personolycksfall, brand, utsläpp, spill, rån och hot.

 210. Organisationsplan docx Ledningssystem Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 021976
  Dokument

  Beskrivning av företagets organisation.

  2020-05: Kompletterat med Skyddskommitté.

  2019-10: Nytt i IN Dokumentmallar - Ledningssystem. Beskrivning av företagets organisation.

Du är på sidan 1 av 2 Nästa sida

IN Dokumentmallar Medlem

 • Anställning
 • Arbetsmiljö
 • Miljö

Kräver medlemskap i Installatörsföretagen

Visa medlemsmallarna

Ingår i medlemskapet

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Bas

 • Elinstallation
 • Säkerhet/larm
 • Data/Tele

Visa Bas-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

2000 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Plus

 • Dokumentmallar Bas
 • Verksamhetssystem
 • Medarbetarguide

Visa Plus-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

4500 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp