Hoppa till innehåll

Installatörsföretagens remissvar eller -yttrande

Installatörsföretagen bjuds in att svara på remisser i olika frågor. Remisserna besvaras både i eget namn och tillsammans med andra organisationer.

Boverkets byggregler

2019

Elektrifiering

2024

2021

2020

2018

Energieffektivisering

2024

2023

2022

2021

Energieffektivisering (EED)

2022

2021

2020

2019

Energieffektivisering (EPBD)

2023

2022

2020

2019

Forskning och utveckling

2023

Förnybar energi

2024

2022

2020

Klimatomställning

2022

2021

2018

Kompetensförsörjning

2023

2022

2020

2018

Vattenkvalitet

2018

Övrigt

2022

2019