Hoppa till innehåll

Försäljningsförbud för Easee laddboxar

Elsäkerhet

04 mars 2024

Elsäkerhetsverket har under 2022-2023 genomfört ett projekt där vanligt förekommande laddboxar granskats. Projektet har resulterat i olika beslut mot den norska tillverkaren Easee.

I mars 2023 beslutade Elsäkerhetsverket om bland annat försäljningsförbud för laddboxarna Easee Home och Easee Charge. Easee överklagade beslutet till domstol. I april 2024 fattade Elsäkerhetsverket ett nytt beslut som innebar att åtgärder inte behöver genomföras på redan installerade laddboxar av de aktuella modellerna. Det nya beslutet grundas på att risken för fel av allvarlig karaktär är så låg att det inte är proportionerligt att kräva att åtgärder görs på redan installerade laddboxar.

Försäljningsförbudet och kravet att Easee ska återta utrustning från återförsäljare kvarstår. Easee-ärendet är inte heller helt avslutat. Easee ska nämligen rapporterna in information som Elsäkerhetsverket följer upp under kommande år.

Easee har i april 2024 återtagit sitt överklagande vilket innebär att domstol inte kommer pröva ärendet.

På Elsäkerhetsverkets hemsida, www.elsakerhetsverket.se, finns mer information om Easee-ärendet.

Easee-ärendet har hos Elsäkerhetsverket ärendenummer 23EV1261.

Medlemsföretag som behöver rådgivning kopplad till den här frågan är välkomna att kontakta oss på telefon 08-762 76 00 (knappval 2) eller e-post: radgivning@in.se.