Hoppa till innehåll

Tidigare utvecklingsprojekt

Här listar vi de tidigare utvecklingsprojekt som Installatörsföretagen har genomfört inom BIM-området.

Virtuell produktionsplanering

3D CAD-modeller i ett byggprojekt kan visa eventuella problem med installationer, såsom krockar eller för trånga utrymmen och därigenom kan man undvika att drabbas av dem under själva produktionen.

Byggnadsinformationsmodellering - BIM - ger ett säkrare, lugnare och mer kostnadseffektivt bygge, speciellt när installatören involveras i projekteringsskedet.

Virtuell produktionsplanering (pdf 2,7 MB)

Bravida Sverige AB, Carl Hanssons Rör & Värme AB, Einar Mattsson Byggnads AB, AB Energivärden, Locum AB, NEA Installation AB, NVS Installation AB, Skanska Installation AB, Sydtotal AB, VVS Företagen, Caverion AB, Zengun AB, tillsammans med C-E Brohn Konsult, visar i ett gemensamt projekt vilka möjligheter som redan finns. Projektet finansieras av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Upphandling och produktion via modell

Dokumenten på sidan "Upphandling, kalkyl och produktion" ersätter dem som tagits fram tidigare i projektet Upphandling och produktion via modell.

Kalkyl via modell

Dokumenten på sidan "Upphandling, kalkyl och produktion" ersätter dem som tagits fram tidigare i projektet Kalkyl via modell.

Virtuella installationer

Här får du som är installatör stöd för att komma igång genom BIM-manual för CAD- och produktionssystem samt leveransspecifikationer.

Det mesta är inarbetat på sidan "Upphandling, kalkyl och produktion".

Förstudie BIM för installationer

Projektering, programvaror och produktidentifiering måste samverka bättre så att vi installatörer bättre kan använda BIM inom produktion och produktionsplanering.

BIM (Building Information Model/Modeling) står för ett obrutet informationsflöde genom byggprocessens olika skeden såsom projektering, byggande och förvaltning. Grunden är den objektmodell innehållande uppgifter för de grafiska figurerna och egenskaper för till exempel beräkningar med mera och som projektören skapar. Objektmodellen kan bestå av flera filer och egenskaper kan ligga i databaser. I detta projekt har vi fokuserat på Installatörernas nytta av BIM, till exempel mängder för kalkyl, produktdata för inköp med mera.

Vilket mervärde har BIM för entreprenören och hur ser entreprenören på framtiden med BIM?

Dessa frågor berörs i rapporten nedan som avslutas med en slutledning och ett ”Nästa steg”.

Länkar

Behov av åtgärder för att sprida BIM för installationer

Kartläggning av behov av åtgärder för att underlätta spridning av BIM i olika typer av projekt ger underlag för vidare arbete inom Installatörsföretagen och dess medlemsföretag. Arbetet omfattar vidare utveckling inom olika verksamheter och så långt som möjligt tillsammans med andra aktörer i branschen.

Upphandling för installationer i BIM-projekt

2016-09-29. Ger stöd till byggherrar, fastighetsägare, totalentre-prenörer och andra beställare vid upphandling av konsulter och entreprenörer.

Dokumenten under rubrik "Upphandling, kalkyl och produktion via modell" ersätter dem som tagits fram tidigare i Upphandling för installationer i BIM-projekt.

Se även:

Avtalsmallar - BIM Alliance