Hoppa till innehåll

Få kunden att energieffektivisera

Se till att renovera rätt och lönsamt. En bättre kunddialog, samverkan mellan olika aktörer och lönsamma renoveringar ger mer klirr i kassan.

Tillsammans med Byggföretagen och Energieffektiviseringsföretagen har vi, inom färdplansarbetet, beviljats medel från SBUF för projektet Renovera rätt och lönsamt. Potentialen för energieffektivisering och effektreducering är stor i byggsektorn och på sikt kan energianvändningen där halveras. Trots att många åtgärder är lönsamma och teknik och kunnande finns utförs för få åtgärder. Nu ska vi göra verklighet av energikompetensen i byggbranschen och därigenom öka takten inom hållbar renovering av befintliga byggnader.

Renoveringsbehovet är stort i det svenska bostadsbeståndet, där energianvändningen dessutom är hög. Ditt bygg- eller installationsföretag kan med fördel samverka med varandra för att förbättra detta. De nuvarande höga elpriserna gör att det nu är ännu mer lönsamt att energieffektivisera.

Genom att lära dig mer om kundmötet, lönsamma och energieffektiva renoveringar kan du bemöta kunden på bästa sätt.

Hur ska du lyckas?

  • Öka samverkan mellan aktörer, exempelvis byggare, installatörer, fastighetsägare.
  • Erbjud mer hållbart via befintliga leverantörer/entreprenörer.
  • Mer samverkan för att hjälpa kunder att kunna köpa en ”helhet”.
  • Öka kunskaper om hållbarhet hos beställare och leverantörer/entreprenörer.