Hoppa till innehåll

Om oss

Installatörer spelar en nyckelroll i Sveriges energi- och klimatomställning. De ser till att transporter och industriella processer elektrifieras och energieffektiviserar fastigheter och verksamheter. Installatörsföretagen finns i medlemsföretagens vardag och arbetar samtidigt för deras framtid.

Vi är en bransch- och arbetsgivarorganisation med 4 000 medlemsföretag som ser till att funktioner som vatten, el, värme, kyla, ventilation, larm och fiber fungerar i byggnader och verksamheter. I företagen finns omkring 60 000 medarbetare.

Vi ger stöd till våra företag så att de blir ännu mer attraktiva som arbetsgivare och konkurrenskraftiga i sina affärer. Vi ger råd och stöd kring kollektivavtal, entreprenadjuridik, affärsutveckling och mycket mer. Vi erbjuder också möjlighet till nätverksbygge genom att vara en samlingsplats för hela installationsbranschen.

Medlemsföretagens långsiktiga intressen tillvaratar vi genom att verka för goda villkor att bedriva företagande, även på sikt. Vi träffar och för dialog med myndigheter, politiker, systerorganisationer och allmänhet. Tillsammans med våra fackliga parter utvecklar vi branschen.

Installatörsföretagen har flera dotterbolag, bland annat egna skolkoncept för att säkra tillgången på kunniga medarbetare i framtiden. Vi är också engagerade i olika initiativ inom branschen kring bland annat trygga arbetsmetoder, nya standarder och ökad mångfald.

Installatörsföretagen äger två branschtidningar, Elinstallatören och VVS-Forum. Båda utkommer med 11 nr per år.

Aktuellt

Här hittar du vad som är på gång hos Installatörsföretagen.

Din regionala förening

Den lokala närvaron och de lokala medlemsaktiviteterna är det som uppskattas allra mest enligt vår medlemsundersökning. En förutsättning för att detta ska fungera på ett bra sätt är en stark regional förankring och ett lokalt engagemang som sker via de regionala föreningarna.

Organisation

Installatörsföretagen består av en serviceorganisation och en förening. Vårt högsta beslutande organ är den årliga föreningsstämma.

Så kan du som medlem vara med och påverka

Som medlem i Installatörsföretagen är det lätt att göra sin röst hörd. Du kan bidra till vår verksamhet genom att medverka och engagera dig i olika grupper och möten.

Bli medlem

Här har vi samlat information för dig som vill veta mer om vad ett medlemskap i Installatörsföretagen innebär.

Våra påverkansfrågor

Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Det är ett ambitiöst mål. Men många av lösningarna finns redan idag, där installationsbranschen är en viktig pusselbit. För att möjliggöra detta måste politiken visa ledarskap och skapa rätt förutsättningar.

Rapporter

Installatörsföretgen tar kontinuerligt fram rapporter som baseras på forskning eller statistik för att ta fram fakta inom oilka områden.

Så jobbar vi för en hållbar omställning

Vi står inför en energi- och klimatomställning där smarta installationer spelar en nyckelroll för att du och jag ska kunna fortsätta leva våra liv som idag – även i framtiden.

Våra kanaler

Håll dig uppdaterad på vad som händer i installationsbranschen. Nedan hittar du våra informationskanaler. Du kan exempelvis prenumerera på våra aktiviteter i vår kalender via RSS.

Lediga tjänster

Vill du arbeta i en organisation som verkar för framtidens samhälle? Tillsammans med våra medlemsföretag kan din kompetens bidra till att göra klimatomställningen möjlig. Sök våra lediga tjänster.

Vår historia

Vatten och elektricitet har skapat utveckling och förbättring i människornas vardag i århundraden. en utvecklingen går nu snabbare än någonsin.

Säkerhet och integritet

Här kan läsa mer om vår behandling av personuppgifter, användning av cookies med mera.

About Installatörsföretagen

About the Swedish Installation Federation (Installatörsföretagen) in English.