Hoppa till innehåll

Organisation

Installatörsföretagen består av en serviceorganisation och en förening. Vårt högsta beslutande organ är den årliga föreningsstämman, där medlemsföretagen väjer styrelse, fastställer medlemsavgifter med mera. Det dagliga arbetet leds av verkställande direktören i servicebolaget Installatörsföretagen.

Vi finns i våra medlemsföretags vardag och jobbar för deras framtid

Vi är en idédriven, medlemsstyrd och politiskt obunden bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi tror på företagande och kraften i entreprenörskapet. Vi är experter inom våra områden och drivs av att göra skillnad för våra medlemsföretag.

Vår verksamhet fokuserar på medarbetarrelationer, branschutveckling, opinionsbildning och lobbying för företagens villkor. Via våra företagsrådgivare ger vi våra medlemsföretag service och stöttar dem i sin roll som arbetsgivare, företagare och entreprenörer verksamma inom installationsbranschen.

Medlemmarnas intressen tar vi tillvara på genom bland annat påverkansarbete samt information till myndigheter, politiker och en bred allmänhet om branschens betydelse för ett modernt samhälle och människorna i det.

Installatörsföretagen äger två tidningar, branschtidningarna Elinstallatören och VVS-Forum som utkommer med elva nummer vardera per år.

Alltid nära

Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har tolv regionkontor runt om i landet – från Skellefteå i norr till Malmö i söder