Hoppa till innehåll

Installatörsföretagens historia

Vatten och elektricitet har skapat utveckling och förbättring i människornas vardag i århundraden. Utvecklingen går snabbt och fortsätter att överraska. Från rinnande vatten i kök och badrum till smarta hem som går att styra med mobiltelefonen.

1800-talet VVS-branschens uppkomst.

1884 Första elektricitetsverket i Sverige.

1877 Telefonen kom till Sverige, som blev Europas telefontätaste land.

1900 El i privatbostäder blev vanligt i svenska storstäderna.

1920 I Sverige hade 5 procent centralvärme, vi gick ifrån så kallad "värmd luft".

1930-talet Knappt vart tionde hem ansågs "fullgott". Många saknade ordentlig uppvärmning. Avlopps- & dricksvatten delade ofta brunn.

1938 Elmotorn ger rinnande vatten, vattenburen värme & vattentoalett. Vart tionde hem i Sverige var dock fortfarande utan elektricitet.

1940-talet Toalett, tvättställ, badkar med rinnande vatten och elektriska apparater vanligare i svenska hem.

1945 45 procent av bostäderna i Sverige hade nu centralvärme.

2017 46 procent av världens befolkning saknar rinnande vatten och fyra av fem saknar ström i sina hem.

Med rötterna i el och VVS

Installatörsföretagen bildades genom ett samgående av VVS företagen och Elektriska Installatörsorganisationen EIO. Första steget togs 1 januari 2016 då serviceorganisationerna flyttade ihop. Tre år senare, den 1 januari 2018, genomfördes även en sammanslagning av de två föreningarna.

  • Föreningen Elektriska Installatörsorganisationen EIO var en bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag.
  • EIO startades år 1906.
  • Föreningen VVS Företagen var en branschorganisation för företag verksamma inom VVS samt en arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom kyla, rör, industrirör, ventilation och teknisk isolering.
  • VVS Företagen startades 1991.
  • Installatörsföretagen Service i Sverige AB ägdes fram till samgåendet av föreningarna till 50 procent av VVS Företagens Service AB och 50 procent av EIO Medlemsservice AB.