Hoppa till innehåll

IN Garanti

En tjänst som ingår i ditt erbjudande när du utför installationer åt konsumenter.

IN Garanti – för en tryggare installation

IN Garanti är en medlemsförmån som gäller för de flesta medlemmar i Installatörsföretagen (vissa undantag finns) som utför installationer åt konsumenter. Genom ditt företags medlemskap hos oss erbjuder du konsumenten en kostnadsfri garanti på ditt jobb. Så här fungerar det.

När en konsument anlitar ett av Installatörsföretagens medlemsföretag så gäller IN garanti på alla jobb som har påbörjats den 1 januari 2023 eller senare, under förutsättning att villkoren uppfylls.

IN-Garanti-stamp-RGB.jpgHur fungerar IN Garanti?

Om ett fel uppstår i en installation som ett av Installatörsföretagens medlemsföretag har utfört hos en konsument kan IN Garanti gälla. Vid en tvist kan konsumenten dra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och om medlemsföretaget förlorar, men inte åtgärdar felet åt konsumenten har konsumenten rätt att ansöka om ersättning från IN Garanti.

För att medel ska beviljas ska ett annat av Installatörsföretagens medlemsföretag åtgärda felet och konsumenten kan då söka ersättning om maximalt ett prisbasbelopp.

Viktigt att känna till

  • Medlemsföretag ska följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut.
  • Om det uppkommer en tvist angående fel i utfört arbete ska konsumenten först vända sig till ARN som prövar tvisten. Om ARN bifaller konsumentens anmälan och företaget därefter inte följer ARNs beslut har konsumenten rätt att ansöka om ersättning från IN Garanti.
  • En medlem som inte följer ARNs beslut kan uteslutas ur Installatörsföretagen.
  • Tidsbegränsning: Skyddet gäller om konsumenten gör anmälan till ARN inom 18 månader räknat från arbetets färdigställande.

IN Garanti omfattar

  • Garantin omfattar ersättning upp till maximalt ett prisbasbelopp inklusive moms.
  • Ett annat av Installatörsföretagens medlemsföretag ska åtgärda felet.
  • Utbetalning sker mot uppvisande av faktura från medlemmen som åtgärdat felet.
  • IN Garanti gäller inte om medlemsföretaget har försatts i konkurs.

Dekaler

Beställ eller ladda ner dekaler att fästa på din bil eller installation.

Se villkor

Villkor IN Garanti. Gäller från och med 2023-01-01.

Ansök medel från IN Garanti

Här kan du ladda ner blanketten för ansökan till IN Garanti.