Hoppa till innehåll

IN Garanti

En tjänst som ingår i ditt erbjudande när du utför installationer åt konsumenter.

IN Garanti – för en tryggare installation

IN Garanti är en medlemsförmån som gäller för alla medlemmar som utför installationer åt privatpersoner. Genom att du är medlem hos oss erbjuder du konsumenten en garanti på ditt jobb.

När en konsument anlitar ett av Installatörsföretagens medlemsföretag så gäller IN garanti på alla jobb som har påbörjats den 1 januari 2023 eller senare, under förutsättning att villkoren uppfylls.

IN-Garanti-stamp-RGB.jpgHur fungerar IN Garanti?

När ett fel uppstår i en installation som ett av Installatörsföretagens medlemsföretag har utfört hos en konsument kan IN Garanti gälla. Om konsumenten dragit detta till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och medlemsföretaget förlorat, men vägrar åtgärda felet åt konsumenten, då har denne rätt att ansöka om medel via INs Garantifond.

För att medel ska beviljas ska ett annat av Installatörsföretagens medlemsföretag då åtgärda felet och konsumenten kan söka ersättning om max ett prisbasbelopp.

Viktigt att känna till

  • Medlemsföretag ska följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut.
  • Om det uppkommer en tvist angående utfört arbete ska konsumenten först vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden som prövar tvisten. Om företaget därefter skulle vägra att följa ARNs beslut har konsumenten rätt att söka ersättning ur INs garantifond.
  • Medlem som inte följer ARNs beslut kan uteslutas ut IN.
  • Tidsbegränsning: Skyddet gäller om konsumenten gör anmälan till ARN inom 18 månader räknat från arbetets färdigställande.
    IN Garanti omfattar
  • IN-garantin omfattar en ersättning eller åtgärder upp till max ett prisbasbelopp* inkl. moms.
  • Ett annat av Installatörsföretagens medlemsföretag ska åtgärda felet.
  • Utbetalning sker mot uppvisande av faktura från medlemmen som åtgärdat felet.
  • IN Garanti gäller inte om medlemsföretaget har försatts i konkurs.

Dekaler

Beställ eller ladda ner dekaler att fästa på din bil eller installation.

Se villkor

Villkor IN Garanti. Gäller från och med 2023-01-01.

INs Garantifond

Här kan du ladda ner blanketten för ansökan till INs Garantifond.