Hoppa till innehåll

Arbeta effektivt med energieffektivisering

Installatörsföretagen bedriver kontinuerligt olika projekt inom energieffektivisering och klimat.

Entreprenörer: Infoblad angående konvertering av direktelvärmda småhus till vattenburet värmesystem

Som entreprenör som ska utföra konverteringen av ett direktelvärmt småhus till ett vattenburet värmesystem har du ansvar för att arbetet utförs säkert och enligt gällande lagkrav. Du har även ansvar för att kunden är införstådd med konsekvenserna och kostnaderna som är förknippade med arbetet. Som företagare har du en skyldighet att samråda med kunden så att det inte uppstår missförstånd.

Infoblad konvertering - Entreprenörer.pdf (pdf 727,2 KB)

Fakta energieffektivisering

Energianvändningen i byggnader utgör en väsentlig del av vårt energibehov. Nästan 40 procent av den totala energianvändningen använder vi i lokaler och bostäder.

Tips! Så arbetar du smart med energieffektivisering

En effektivare energianvändning är en förutsättning för att Sverige ska nå miljömålen och skapa ett hållbart energisystem. Här hittar du som installatör tips på hur du kan få kunden att se nyttan med energieffektivisering.

Få kunden att energieffektivisera

Se till att renovera rätt och lönsamt. En bättre kunddialog, samverkan mellan olika aktörer och lönsamma renoveringar ger mer klirr i kassan.

Energieffektivisering i offentlig sektor

Vill du lägga grunden för ett långsiktigt samarbete med offentlig sektor? Kan ditt företag hjälpa fastigheter minska sin energiförbrukning? Då kan EnOff, en modell för upphandling av energieffektivisering i offentliga fastigheter, vara rätt för ditt företag.

Checklistor: Energieffektivisering för installatörer

Installatörsföretagen och Eneff (Energieffektiviseringsföretagen) har tagit fram tre checklistor för tips på energieffektivisering inom kategorierna småhus, flerbostadshus och lokaler. Checklistorna är en praktisk guide till installatörer för att på ett enkelt sätt hjälpa kunder att hitta vanliga åtgärder för energieffektivisering.

Renovera energismart genom energibyggare

Det webbaserade, kostnadsfria utbildningsmaterialet "Energibyggare" är ett interaktivt utbildningsmaterial som syftar till att ge Sveriges byggsektor en ökad kompetens inom området energieffektiva byggnader och förnybar energi.

Så arbetar vi för energieffektivisering

Energieffektivisering är det mest kostnadseffektiva sättet att nå klimatmålen. Det är också det snabbaste sättet att frigöra energi, det vill säga tillgängliggöra kilowattimmar här och nu.

Utskott energi

Syftet med energiutskottet är att förankra de frågor som Installatörsföretagen driver inom energi- och klimatpolitik. Målet är att skapa en starkare position genom att bidra med relevanta förbättringsförslag.

Relaterade nyheter

Relaterade rapporter