Hoppa till innehåll

EU-regelverk inom hållbarhet och energi som påverkar branschen

Hållbarhet, Visa alla

16 maj 2024

Arbetet med EU:s gröna giv har resulterat i ett stort antal nya regelverk som berör byggsektorn. Flera av dessa regelverk syftar till att uppfylla EU:s klimatmål genom att bidra till ett mer hållbart byggande. Under Nordbygg genomfördes ett panelsamtal på ämnet, här kan du se inspelningen i efterhand.

Spela video

Ovan kan du se inspelningen från Nordbygg som handlar om hur samhällsbyggnadssektorn påverkas av de nya EU-regelverken inom hållbarhet ocg energi.

En frisk planet är en förutsättning för Europas framtid. Därför har EU-länderna åtagit sig att uppnå klimatneutralitet senast år 2050. Det ingår i den gröna given som är EU:s strategi för att alla medlemsländer ska kunna ställa om till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi.

- Genom att arbeta med EU:s gemensamma klimatmål lägger vi grunden till omställningen som kommer att skapa nya möjligheter för innovation, investeringar och jobb. Men för att vi ska kunna nå dessa mål måste vi först förstå vad de olika direktiven innebär för just vår bransch, säger Helen Aristondo Magnusson, energiexpert på Installatörsföretagen.

EU-regelverk inom hållbarhet och energi som påverkar branschen

  • Ny reglering för material och energieffektivitet i byggnader.
  • Reviderad byggproduktförordning och breddat Ecodesigndirektiv ställer ökade hållbarhets- och rapporteringskrav.
  • Lagstiftningen om Hållbara finanser definierar vad som anses vara hållbart byggande.
  • Energiprestandadirektivet och Energieffektiviseringsdirektivet ställer krav på lägre energianvändning samt förbättrad energiprestanda hos byggnader.

Panelsamtal på Nordbygg live

Under Nordbyggmässan samlades åhörare när Installatörsföretagens Helen Aristondo Magnusson och Jenny Svärd, vd på Byggmaterialindustrierna, samlade flera hållbarhetsexperter på live-scenen. De gick bland annat igenom vad regelverken innebär för samhällsbyggnadssektorn och hur alla direktiv hänger ihop.

Medverkade i panelen

  • Camilla Slunge Dowling, hållbarhetschef, Caverion
  • Matilda Isaksson, hållbarhetschef, Lindab
  • Mia Häggström, hållbarhetschef, Fabege
  • Robin Ljungar, hållbarhetschef, Svenskt Trä
  • Ulrica Melin, affärsområdeschef fastighet, Envista
  • Sara Elfving, biolog, Boverket