Hoppa till innehåll

Legionella

Legionärssjuka är en sjukdom som främst sprids genom VVS-installationer. Alla i byggsektorn som planerar och utför installationer bör därför vara orienterade om sjukdomsriskerna. Skydd mot legionellatillväxt är ett av Installatörsföretagens prioriterade områden.

Installatörsföretagen driver flera utvecklingsprojekt tillsammans med olika högskolor. Här kan du läsa om projekt där vi medverkat och tagit fram rapporter och handböcker.

Portalen "Stoppa Legionella"

Installatörsföretagen har lanserat en legionellaportal tillsammans med Säker Vatten där du kan läsa mer om hur du hanterar utbrott av legionella och hur du undviker riskerna.

Besök portalen - Stoppa Legionella

Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion

Många myndigheter och privata organisationer är berörda av legionellaproblematiken. Boverket, Smittskyddsinstitutet, Säker Vatten och Installatörsföretagen driver sedan år 2000 ett projekt för att belysa några av de frågeställningar vi ofta ställs inför. Projektets syfte har varit att identifiera faktorer i den fysikaliska miljön som gör att närvaro av legionellabakterier i tappvarmvattensystem utgör en hälsorisk.

Se skrifterna

Legionella i vatteninstallationer (pdf 1,1 MB) Legionellae In Water Installations (pdf 280,6 KB)

Legionella - risker i VVS-installationer

Legionärssjuka är en sjukdom som främst sprids genom VVS-installationer. Alla i byggsektorn som planerar och utför installationer bör därför vara orienterade om sjukdomsriskerna. Sjukdomen är på många sätt onödig. Legionellahandboken ger råd om hur man ska minimera sjukdomsrisken och behandlar främst installtioner i vanliga byggnader som bostadshus och kontor.

Skrift

Legionella - risker i vatteninstallationer (pdf 841,9 KB)

Temperaturer i rörschakt och fördelarskåp för tappvatten

I projektet "Temperaturer i rörschakt och fördelarskåp för tappvatten" har man undersökt hur temperaturen på kallvattnet i tappvattenschakt och fördelarskåp ökar genom uppvärmning från varmvatten- och VVC-ledningar. Undersökningarna har genomförts genom mätningar i ett försöksschakt och i fördelarskåp monterade i laboratorium. Mätningarna har kompletterats med beräkningar för att ge en mer generell bild av resultaten.

Skrift

Temperaturer i rörschakt och fördelarskåp för tappvatten (pdf 1,3 MB)