Hoppa till innehåll

Utskott Energi

Syftet med energiutskottet är att förankra de frågor som Installatörsföretagen driver inom energi- och klimatpolitik. Målet är att skapa en starkare position genom att bidra med relevanta förbättringsförslag.

Medlemsföretagen bidrar genom att lyfta fram eventuella negativa konsekvenser för branschen med befintliga och kommande regelverk. Installatörsföretagen vill även fånga upp utvecklingsbehov och trender inom kompetens- och marknadsområdet.

Energiutskottets ansvarsområde rör frågor kring klimat, energieffektivisering och elektrifiering kopplat till samhällsbyggnadssektorn. Energiutskottet:

 • Följer klimat- och energifrågan
 • Bevakar och påverkar lagstiftning och styrmedel inom klimat och energi
 • Verkar för minskade utsläpp av växthusgaser
 • Ökar och sprider kunskap om klimat och energi
 • Verkar för att politiska beslut på god faktabakgrund
Medlemsrepresentanter
 • Tommy Dahlström, Beloel i Borlänge AB
 • Daniel Espenkrona, Bravida Sverige AB
 • Linnea Hedlund, IVAB Infjärdens Värme AB
 • Johan Holmqvist, Assemblin
 • Maria Hyborn, Gunnar Karlsen Sverige AB
 • Göran Johnsson, Rörgruppen, Instalco
 • Annette Larsson, Emil Lundgren AB
 • Gustav Lundberg, e3k Installation AB
 • Magnus Magnå, Kungälvs Rörläggeri AB
 • Peter Möllerberg, Climat 80 AB
 • Håkan Olsson, Caverion Sverige AB
 • Nicklas Persson, Vestkyl AB
 • Andre Ruuth, Umia Säkerhet AB
 • Rikard Sjöqvist, Midroc
 • Martin Wiking, Wani Energi AB
 • Mats Ählberg, Sveriges Elkraftentreprenörer

.

Ansvarig hos Installatörsföretagen