Hoppa till innehåll

Utskott Energi

Syftet med energiutskottet är att ta tillvara medlemmarnas intresse inom området. Medlemsföretagen bidrar genom att visa på utmaningar och möjligheter för branschen.

Utskottet arbetar med att:

 • Lyfta fram installatören som en nyckelaktör i energi- och klimatomställningen
 • Verka för resurseffektiv energiförvaltning
 • Påverka befintlig och kommande klimat- och energilagstiftning och föreslå ekonomiska incitament som stimulerar genomförande av åtgärder
 • Föra en kontinuerlig dialog med berörda myndigheter och intressenter för att säkerställa att målen nås.

Utskottets fokusfrågor 2024–2025

 • Rimliga och tydliga lagkrav för förbättrad energiprestanda i företag, byggnader och verksamheter
 • Ekonomiska styrmedel som morot och piska för att få fart på genomförande av åtgärder som leder till resurseffektiv energiförvaltning
 • Renovering av byggnader för lågt energi- och effektbehov där samhället uppfattar installatören som en nyckelspelare.
Medlemsrepresentanter
 • Adnan Ploskic, Bravida (Stockholm)
 • André Ruuth, Umia (Övre Norrland)
 • Håkan Olsson, Caverion (Stockholm)
 • Jimmy Hildinggren, Assemblin (Skåne)
 • Linnea Hedlund, Infjärdens Värme AB (Övre Norrland)
 • Magnus Magnå, Kungälvs rörläggeri (Västra Sverige)
 • Martin Wiking, Wani Energi (Örebro-Värmland)
 • Rikard Sjöqvist, Granitor (Skåne)
 • Tommy Dahlström, Beloel i Borlänge AB (Gävle-Dala)
 • Linnéa Leppänen, INTEC (Gävle-Dala)
 • Vakans (Göteborg)
 • Vakans (Mellersta Norrland)
 • Vakans (Sydöstra Sverige)
 • Vakans (Uppsala-Västerås)
 • Vakans (Östgöta-Sörmland)

.

Ansvarig hos Installatörsföretagen