Hoppa till innehåll

Utskott Energi

Syftet med energiutskottet är att förankra de frågor som Installatörsföretagen driver inom energi- och klimatpolitik. Målet är att skapa en starkare position genom att bidra med relevanta förbättringsförslag.

Medlemsföretagen bidrar genom att lyfta fram eventuella negativa konsekvenser för branschen med befintliga och kommande regelverk. Installatörsföretagen vill även fånga upp utvecklingsbehov och trender inom kompetens- och marknadsområdet.

Energiutskottets ansvarsområde rör frågor kring klimat, energieffektivisering och elektrifiering kopplat till samhällsbyggnadssektorn. Energiutskottet:

 • Följer klimat- och energifrågan
 • Bevakar och påverkar lagstiftning och styrmedel inom klimat och energi
 • Verkar för minskade utsläpp av växthusgaser
 • Ökar och sprider kunskap om klimat och energi
 • Verkar för att politiska beslut på god faktabakgrund
Medlemsrepresentanter
 • Adnan Ploskic, Bravida, Stockholm
 • André Ruuth, Umia, Umeå
 • Göran Johnsson, Rörgruppen (Instalco), Stockholm
 • Håkan Olsson, Caverion, Stockholm
 • Jimmy Hildinggren, Assemblin, Malmö
 • Linnea Hedlund, Imfjärdens Värme AB, Piteå
 • Magnus Magnå, Kungälvs rör, Kungälv
 • Martin Wiking, Wani Energi, Örebro
 • Nicklas Persson, Vestkyl, Mölndal
 • Rikard Sjöqvist, Granitor, Malmö
 • Tommy Dahlström, Beloel, Borlänge

.

Ansvarig hos Installatörsföretagen