Hoppa till innehåll

Utskott solenergi

Syftet med solenergiutskottet är att ta tillvara medlemmarnas intresse inom området. Detta ska göras genom att bevaka marknads- och teknikutvecklingen, agera remissinstans, påverka och driva viktiga frågor samt informera medlemmar om arbetet genom befintliga och nya informationskanaler. Vill du vara med och påverka? Hör av dig till utskottet eller någon av dess medlemmar.

Utskottet representerar medlemmarna och utvecklar framgångsrikt företagande inom solenergi.

Utskottets fokusfrågor 2023:

 • Branschregler, för att höja kompetensnivån i branschen hela vägen från projektering till installation och besiktning.
 • Digitala hjälpmedel och verktyg, för att underlätta för medlemmar i deras vardag
 • Kompetensförsörjning, fastställa behov av såväl utökad som ny kompetens i en föränderlig bransch
 • Affärsutveckling, påverka för ökad tjänsteförsäljning och samverkansprojekt för att erbjuda helhetskoncept
Medlemsrepresentanter
 • Andreas Dunder, Umia
 • Fredrik Erlandsson, Provektor
 • Fredrik Sjöqvist, Hallabro El
 • Fredrik Thid, Evk-Installation
 • Hans Heldring, INSU
 • Henrik Persson, Solkompaniet
 • Jimmy Wilhelmsson, Elektriker'n AB
 • Johan Nilsson, JN Solar
 • Johnny Petré, Captcon
 • Tom Syversen, Solvision
 • Pehr Hellers, LUMA Energy
 • Ulf Svahn, Unitab
 • Ulrika Bjurklint, Bravida

.

Ansvarig hos Installatörsföretagen