Hoppa till innehåll

Teleutskottet

Inom Installatörsföretagen finns ett teleutskott bestående av medlemsföretag som är verksamma inom området kommunikations- och säkerhetsteknik (teleområdet).

Syftet med nya utskottet är att ta tillvara medlemmarnas intresse inom området. Detta ska göras genom att bevaka marknads- och teknikutvecklingen, agera remissinstans, påverka och driva viktiga frågor samt informera medlemmar om arbetet genom befintliga och nya informationskanaler. Vill du vara med och påverka hör då av dig till utskottet eller någon av dess medlemmar.

Uppdrag för utskottet

”Vi representerar medlemmarna och utvecklar framgångsrikt företagande inom informations-, kommunikations- och säkerhetsteknik”

Utskottet fokusfrågor 2022-2023

 • Digitala hjälpmedel och verktyg, för att underlätta för medlemmar i deras vardag
 • Kompetensförsörjning, fastställa behov av såväl utökad som ny kompetens i en föränderlig bransch
 • Affärsutveckling, påverka för ökad tjänsteförsäljning och samverkansprojekt för att erbjuda helhetskoncept.
Medlemsrepresentanter
 • Fredrik Sjöberg, Brand & Säkerhet, Helsingborg
 • Peter Jönsson, APQ
 • Åke Forsberg, Bravida
 • John Engelstam, Telehantering
 • Peter Liljeroos, Avarn Security
 • P-O Pettersson, J & P Elmontage, Visby
 • Christer Ferm, Categori Data
 • Johan Möller, Gunnar Karlsen Sverige AB
 • Hans Heldring, INSU
 • Joakim Carlsson, Installatörsföretagen
Kontakt

I utskottet sitter en grupp fasta representanter, men sen kan personer med specifik kompetens bjudas in beroende på vilken fråga som behandlas. Har du intresse av att delta eller vet du någon kollega som borde vara med, vänligen kontakta ansvarig hos Installatörsföretagen.

Ansvarig hos Installatörsföretagen