Hoppa till innehåll

Så kan du arbeta för en hållbar bransch

Du som arbetar i installationsbranschen kan på olika sätt bidra till en hållbar bransch. Allt ifrån vilka material du använder, kunskap om dessa till hur du återvinner eller återbrukar påverkar branschen.

Resurseffektiva installationsprodukter

Vi på Installatörsföretagen har valt att ansluta oss till CCBuild med målet att vi - tillsammans med våra medlemsföretag - ska minska mängden användbart material som slängs. Genom att ta tillvara på befintliga resurser minskar vi både miljöpåverkan och kostnader.

Färdplan för en fossilfri installationsbransch

Installatörsföretagen har skrivit under den uppgraderade Färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor som samlar 100 aktörer. Det har vi gjort för att vi vill synliggöra branschens möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser.

Så bidrar branschen till en hållbar framtid

Vi på Installatörsföretagen vill skapa en hållbar och medveten installationsbransch. Vi strävar efter att branschen ska bli hållbar hela vägen.S

Arbeta effektivt med energieffektivisering

Installatörsföretagen bedriver kontinuerligt olika projekt inom energieffektivisering och klimat.

Omställningslyftet

Hur ställer vi om till en hållbar framtid? Här hittar du en digital föreläsningsserie i fyra delar som riktar sig till små- och medelstora företag inom installationsbranschen.

Energibyggare

EU har satt målet att energianvändningen i bebyggelsen ska halveras till år 2050, vilket innebär att nya byggnader måste ha mycket låg energianvändning samtidigt som energianvändningen i befintliga hus måste minskas radikalt.

Returledning

Returledning i Sverige AB är ett bolag som vi inlett ett samarbete med. Syftet är att hjälpa våra medlemsföretag att bättre ta sitt miljöansvar och effektivare hantera överblivet "installationsskrot".