Hoppa till innehåll

Så kan du arbeta för en hållbar bransch

Du som arbetar i installationsbranschen kan på olika sätt bidra till en hållbar bransch. Allt ifrån vilka material du använder, kunskap om dessa till hur du återvinner eller återbrukar påverkar branschen.

Resurseffektiva material

Resurseffektivitet är en övergripande idé som omfattar alla naturresurser. Här fokuserar vi på de delar som installationsbranschen själv kan påverka.

Energibyggare

EU har satt målet att energianvändningen i bebyggelsen ska halveras till år 2050, vilket innebär att nya byggnader måste ha mycket låg energianvändning samtidigt som energianvändningen i befintliga hus måste minskas radikalt.

Returledning

Returledning i Sverige AB är ett bolag som vi inlett ett samarbete med. Syftet är att hjälpa våra medlemsföretag att bättre ta sitt miljöansvar och effektivare hantera överblivet "installationsskrot".

Färdplan för en fossilfri installationsbransch

Installatörsföretagen har skrivit under Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningssektor som samlar 170 aktörer. Det har vi gjort för att vi vill synliggöra branschens möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser.

Så bidrar branschen till en hållbar framtid

Vi på Installatörsföretagen vill skapa en hållbar och medveten installationsbransch. Vi strävar efter att branschen ska bli hållbar hela vägen.S