Hoppa till innehåll

Returledning

Returledning i Sverige AB är ett bolag som vi inlett ett samarbete med. Syftet är att hjälpa våra medlemsföretag att bättre ta sitt miljöansvar och effektivare hantera överblivet "installationsskrot".

Som medlemsföretag kan du beställa retursäckar med av Returledning. När du fyllt dina säckar med skrot hämtas och återvinns dessa av Returledning. Sedan får du betalt för den försäljning som gjorts på det återvunna materialet.

Läs mer om hur du gör hos Returledning