Hoppa till innehåll

Energipolitiskt program

Energifrågan har blivit en ödesfråga för Sverige. Regeringen har genomfört en rad tillfälliga åtgärder för att lindra den ekonomiska situationen för hushåll och företag. För att lösa roten till problemet behövs fler långsiktiga lösningar för energieffektivisering.

Genom dessa insatser kan vi använda den producerade energin mer effektivt, vilket sänker elpriser och frigör energi utan att försämra komforten.

För att klara klimatomställningen beräknar Energimyndigheten att elbehovet kommer att fördubblas till år 2035. Elektrifieringen av Sverige är en historisk strukturomvandling som påverkar alla delar av samhället. Industrins och transporters behov av fossilfri el präglar diskussionen om hur Sverige ska nå klimatmålen. Effektiv energianvändning i fastighetsoch industrisektorerna är en förutsättning för att på ett kostnadseffektivt sätt få energin att räcka till fler.

Det måste även finnas ett flexibelt energisystem som möjliggör anpassning mellan användning och utbud av energi. Flexibla energianvändare behöver därför rätt installationer samt utbyggd infrastruktur för kommunikation. Det behövs för att kunna styra och anpassa sitt energi- och effektbehov till variationer i utbud och pris.

Smarta lösningar för att effektivisera användningen av befintlig energi måste därför vara en utgångspunkt i omställningen mot ett mer hållbart
samhälle. Investering i energieffektivisering och flexibilitetslösningar bidrar till att minska de samhällsekonomiska kostnaderna och ger billigare energi till företag och hushåll.

Prioriterade förslag

Vi på Installatörsföretagen ser ett behov av reformpaket inom energieffektivisering, elektrifiering och kompetensförsörjning för att möta Sveriges utmaningar inom energiområdet. Det är även nödvändigt för att möta förväntningar som EU ställer i ”Fit for 55” och direktiven rörande energieffektivisering och byggnaders energiprestanda.

  • Bygg ett sammanhållet program för ökad energieffektivisering. Inför tydliga drivkrafter för att stimulera genomförande av energieffektiviserande åtgärder i såväl byggnads- som industrisektorn. Se över regelverken och skapa bland annat ett marknadsbaserat
    system för energieffektiviseringsauktioner som bidrar till en robust samhällsekonomi.
  • Skapa ett flexibelt energisystem som ökar kapaciteten i elnäten. För att få ett resurseffektivare energisystem så är en omställning av såväl produktion, distribution och användning av energi är nödvändig. Nationella styrmedel måste vara utformade för dessa utmaningar.
  • Förbättra kompetensförsörjningen för att klara energiomställningen. En avgörande fråga för att lyckas med de utmaningar som finns inom energiområdet är kompetensförsörjningen. Om det inte finns tillräckligt med arbetskraft blir stora satsningar snabbt tandlösa. Redan idag är det ett stort antal branschen inom såväl installations- som energisektorn som har en påtaglig arbetskraftsbrist. Det riskerar att ha reella effekter på Sveriges förmåga att kunna nå energi- och klimatmål.

Vidare läsning

Vill du veta mer? Läs det energipolitiska programmet i sin helhet.

Energipolitiskt program.JPG