Hoppa till innehåll

Vi behöver säkra framtidens medarbetare

Installationsbranschen består av företag som möjliggör den omställning som vi står inför. Men för att klara den nödvändiga energiomställningen behöver vi bli fler och vi behöver också kunna lära om och lära nytt. Så här skapar vi en attraktiv bransch och säkrar framtidens kompetenser.

Sverige står inför en klimat- och energiomställning där installatörer har en avgörande roll. Om vi ska kunna genomföra omställningen i enlighet med de tidplaner som riksdagens beslutade klimatmål anger, då handlar en av de mest kritiska faktorerna om att säkra framtidens arbetskraft. Det behövs alltså många fler kunniga installatörer – allt från montörer till medarbetare med spetskompetens.

Om vi inte lyckas öka antalet installatörer kommer klimatanpassningen och energiomställningen inte kunna hålla den takt som krävs för att nå målen.

Därtill går den tekniska och marknadsmässiga utvecklingen snabbare än någonsin. Det innebär att vi behöver nya kompetenser för att kunna utveckla och bygga framtidens tekniska system och tjänster inom energiområdet.

En framtidsbransch med klimatfokus

Installationsbranschen är en framtidsbransch. Här arbetar människor som är en del av ryggraden i uppbyggnaden av vårt moderna samhälle. Varje dag installerar, optimerar och kontrollerar branschen värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik, grundfunktioner som många tar för givet i Sverige idag.

Installatören gör också världen mer klimatsmart genom elektrifiering, energieffektivisering och hållbara installationer.

Kvalitetssäkrad utbildning

Det är redan idag svårt för installationsbranschens företag att rekrytera kompetenta medarbetare, vilket också är ett problem som flera andra branscher upplever. Orsakerna är flera, bland annat begränsning i antalet utbildningsplatser och utbildningsorter, brist på kompetenta lärare samt en uppfattning om bristande attraktivitet för teknikyrken.

Företagen tar idag ett stort ansvar när det kommer till att utbilda ny arbetskraft. Vilket i sig är positivt då det medför att eleven får lära sig yrket och praktiska moment ute i verkligheten. Men det är ett stort åtagande för företagen, speciellt då många är små med få anställda och därmed har begränsad budget.

Det är dessutom en stor utmaning för företagen att det finns tillräckligt många och duktiga individer som har gymnasiekompetens. Kvaliteten på många utbildningar är ojämn, vilket gör att företagen känner osäkerhet kring vad ett betyg egentligen står för. Det här är ett av skälen till att Installatörsföretagen driver egna skolkoncept där kompetensen också kvalitetssäkras.

Möjlighet till omskolning genom livet

En delvis outnyttjad möjlighet är yrkesväxling. Möjligheten att kunna fortbilda och omskola sig i vuxen ålder är vital för att individer ska kunna anpassa sig till en föränderlig arbetsmarknad. Idag ser vi hur det sker snabba förändringar i branscher där kompetensen behöver ställas om eller där det sker stora förflyttningar på arbetsmarknaden. Men systemet för vuxenutbildning och yrkesväxling behöver fungera bättre, särskilt om regeringens mål med fler kvinnor i branschen ska infrias.

Det behövs ett samlat grepp gällande kompetensförsörjningen. Samhället måste säkerställa att det finns yrkeskunniga medarbetare till de stora samhällsprojekt som ska genomföras under kommande år. Yrkeshögskolan är viktig för utvecklingen av branschen men som det ser ut idag är gymnasial utbildning helt avgörande för att installationerna ska komma på plats och Sverige ska kunna uppnå klimatmålen.

Nyheter påverkan och opinion