Hoppa till innehåll

Utan installatörer stannar samhällsbygget

Två av tre unga i Sverige oroar sig för sitt framtida boende enligt en undersökning gjord av Sifo. Bostadsbristen är långt ifrån ett storstadsfenomen. De senaste fem åren har antalet bristkommuner fördubblats och det råder nu bostadsbrist i majoriteten av Sveriges kommuner. Detta är en starkt hämmande faktor för kommunernas utveckling och för arbetsgivarnas möjlighet att rekrytera arbetskraft

Detta är en starkt hämmande faktor för kommunernas utveckling och för
arbetsgivarnas möjlighet att rekrytera arbetskraft. En väl fungerande bostadssektor är avgörande för näringslivets kompetensförsörjning, det berör på ett konkret sätt människors livskvalitet och livsvillkor.

Enligt Boverket behövs fler än 710 000 nya bostäder till år 2025. Det stora antalet beror dels på den förväntade befolkningsökningen, dels på tillkortakommanden historiskt. Exempelvis byggdes under åren 2012-2015 knappt 127 700 bostäder. Under samma tid ökade befolkningen med över 368 000 personer.

Kompetensglappet - skillnaden mellan antalet yrkesutbildade och det kommande rekryteringsbehovet, gör det omöjligt att bygga alla de bostäder som Sverige behöver. Enligt våra beräkningar kommer vi endast ha kapacitet att bygga drygt 400 000 bostäder av de 710 000. Redan idag, råder det stor brist på olika typer av byggnadsarbetare, elinstallatörer, vatten-, värme- och sanitetsexperter, kunniga inom ventilation, larm, fiber, kyla med mera.

Enbart installatörsbranschen saknar med nuvarande byggtakt runt 10 000 yrkesutbildade men med Boverkets byggambitioner behöver vi anställa det dubbla. Nuvarande nivåer i utbildningsystemet är långt ifrån tillräcklig. Det behövs flera insatser för att snabbt skruva upp ambitionerna avseende yrkesutbildning av unga vuxna och personer som vill ställa om i arbetslivet.

Vi har därför tagit fram ett antal konkreta förslag på hur man kan underlätta inflödet av kompetens i bygg- och installationsbranschen. Förutom ett tätt samarbete med våra företag och våra fackliga motparter har vi även tagit fram våra egna utbildningskoncept för att underlätta för
våra företag att få den kompetens de behöver här och nu. Våra erfarenheter och vår täta samverkan med våra medlemsföretag har mynnat ut i att följande behövs:

 • En öronmärkt satsning inom ramen för regeringens
  kunskapslyft inriktad på samhällsbyggnadssektorn.
 • En särskilt förordning för yrkesvux för byggsektorn.
 • Ett system som stimulerar yrkesväxling för vuxna
  genom utbildning och/eller anställning som företagslärling/trainee.
 • Ett fungerande system för validering.
 • Sveriges ekonomi och växande invånarantal behöver ett
  utbildningssystem som kan leverera arbetskraft snabbt – och det nu.

Ladda ner rapporten

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet.