Hoppa till innehåll

Framtidens kompetensbehov i installationsbranschen

Hur kommer behovet av installationsbranschens medarbetare förändras i framtiden? Kommer man fokusera på faktiskt utbildning eller är det de personliga egenskaperna som står i fokus? I Installatörsföretagens rapport "Framtidens kompetensbehov i installationsbranschen" reder vi ut hur det troligtvis kommer att se ut framåt.

Rapporten "Framtidens kompetensbehov i installationsbranschen" har tagits fram av Kairos Future på uppdrag av Installatörsföretagen för att belysa hur förändringar i omvärlden påverkar installationsbranschens kommande kompetensbehov.

I rapporten har man inte tagit hänsyn till hur stort behovet av enskilda yrkesgrupper kommer att vara. Man har istället fokuserat på att fånga utvecklingen som påverkar arbetsinnehållet för installationsbranschens medarbetare på sikt. Här är en rapport för dig som vill blicka framåt och se branschen i spåkulan. Vem "borde" vara din nästa medarbetare?

Med den här rapporten som grund kan du vässa dina kunskaper kring vilken
kompletterande kompetens som både företaget och dess medarbetare behöver skaffa sig för att vara relevanta på några års sikt. Målet är att rapporten ska stimulera till diskussioner.

Andra rapporter som byggstenar

Branschutvecklingen i breda drag har tidigare undersökts i flera rapporter. Exempelvis i rapporten ”Dubbelt upp” från 2019, där framtida affärslandskap för svagström undersöktes. Den här rapporten bygger vidare på några av de tidigare rapporternas slutsatser:

  • Marknaden för installationsföretag befinner sig i en svårbedömd transformationsfas.
  • Det är tydligt att digitaliseringen med dess nya värdeskapande växer ovanpå traditionellt fysiska infrastrukturer i snabb takt.
  • Fokus skiftar från att hantera eller montera enskilda enheter i enstaka byggnader till att leverera och sköta fungerande system och ”mellanrum” mellan byggnader.

Med de slutsatserna i ryggen har arbetet som resulterat i den här rapporten utgjorts av en fördjupad och uppdaterad omvärldsanalys i kombination med en serie intervjuer med externa experter och företrädare för Installatörsföretagens medlemsföretag.

Ladda ner rapporten

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet. Kontakta sidanansvariga om du har frågor.