Hoppa till innehåll

Så ska vi få fler tjejer till elbranschen

Jämställdhet och mångfald, Visa alla

Endast tre procent av eleverna som går El- och energiprogrammet är tjejer. I elbranschen är siffran ännu lägre – två procent. Branschen upplever en akut resursbrist samtidigt som arbetsgivare rekryterar ur så gott som halva befolkningen. Hur blev det så? Och ännu viktigare, vad kan göras för att ändra på det?

Dessa frågor ställde vi oss på installatörsföretagen och även vår lokalförening i Göteborg. Med medel från Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB (ETU) startade vi en förstudie för att ta reda på vad som krävs för att öka antalet kvinnor i elteknikbranschen.

Långsiktigt tänk

För att öka antalet kvinnor i elteknikbranschen behöver fler tjejer i högstadiet känna till och söka till El- och energiprogrammet (EE-programmet). För att välja programmet behövs i sin tur intresse och självförtroende när det gäller teknik.

För att känna självförtroende i teknik behöver tjejers intresse för teknik sedan förskoleåldern bibehållas i mellanstadiet, då intresset generellt sjunker. Förstudien utgår från tre frågeställningar där föräldrar till tjejer i högstadiet är inkluderade då de är viktiga för sina döttrarnas val. Frågeställningar var:

  1. Hur öka intresset för elteknik bland tjejer i årskurs fyra?
  2. Hur öka antalet tjejer i årskurs åtta som vill söka El- och energiprogrammet?
  3. Hur få fler föräldrar till tjejer i åk 8 att rekommendera utbildning / yrke inom elbranschen till sina döttrar?

Genomförande

Arbetet i förstudien genomfördes av barnkulturdesigner Pernilla Ankarberg från Ahaa Designstudio. Tillsammans med en styrgrupp från bransch, skola och branschorganisation drev hon arbetet framåt.

Resultat

Här kan du se resultatet av förstudien för att ta reda på vad som krävs för att öka antalet kvinnor som söker sig till elteknikbranschen.

Förstudien är döpt till "Hur hamnade jag här". Titeln syftar till att få tjejer att våga kliva utanför normen och hur samhället ska få de som egentligen vill arbeta i branschen att inte tappa gnistan.

LADDA NER RAPPORTEN

Här kan du ladda ner en kortare lightversion av förstudien eller som helhet: