Hoppa till innehåll

Så får vi fler tjejer till elteknikbranschen

Knappt fem procent av eleverna som går El- och energiprogrammet är tjejer. Antalet verksamma elektriker som är kvinnor är ännu lägre – endast två och en halv procent. Elteknikbranschen upplever en akut resursbrist samtidigt som den i praktiken bara rekryterar ur halva befolkningen. Hur blev det så? Och ännu viktigare, vad kan göras för att ändra på det?

Tillsammans med vår lokalförening i Göteborg har vi på Installatörsföretagen gjort en förstudie (2021) för att ta reda på hur vi får fler tjejer att söka El- och energiprogrammet, EE-programmet.

Grunden till problemet skapas i ung ålder

Elteknikbranschen har få kvinnor. Istället för att se på problematiken där den syns just idag, så har vi i denna förstudie tagit ett kliv bakåt och tittar på valet till gymnasiet som något som börjar i ung ålder. För att skapa förändring måste vi börja jobba redan där grunden för problematiken läggs.

Förstudiens utgångspunkter

  • För att öka antalet kvinnor i elteknikbranschen behöver fler tjejer i högstadiet känna till och söka till EE-programmet.
  • För att välj EE-programmet behövs i sin tur intresse och självförtroende när det gäller teknik.
  • För att känna självförtroende i teknik behöver tjejers intresse för teknik sedan förskoleålder bibehållas i mellanstadiet, då intresset generellt sjunker.
  • Föräldrar har stor påverkan på sina döttrars gymnasieval.

Förstudiens tre frågeställningar

  1. Hur ökar vi intresset för elteknik bland tjejer i årskurs fyra?
  2. Hur ökar vi antalet tjejer i årskurs åtta som vill söka El- och energiprogrammet?
  3. Hur får vi fler föräldrar till tjejer i årskurs åtta att rekommendera utbildning/yrke inom elbranschen till sina döttrar?

Tillsammans kan vi göra mycket

Förstudien är döpt till "Hur hamnade jag här" vilket är den vanligaste frågan som tjejer på El- och energiprogrammet får svara på. Nu är det dags att ändra på det.

Här nedan kan du ladda ner resultatet från förstudien. Det finns mycket som vi kan göra tillsammans men även du som individ, företagsledare och medlem i Installatörsföretagen. I förstudien finns flera konkreta förslag för att få fler tjejer att söka sig till elteknikbranschen.

På vår sida Jämställdhet hittar du även information om hur du som medlem kan börja jobba med mångfald, jämställdhet och inkludering. Där utgår vi från vad du behöver göra för att följa Diskrimineringslagen till hur du kan engagera dig och dina medarbetare för att få fler att söka sig till och stanna i installationsbranschen

LADDA NER RAPPORTEN

Här kan du ladda ner en kortare lightversion av förstudien eller som helhet:

Kort om genomförande

Förstudien möjliggjordes av medel från Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB ETU. Arbetet genomfördes av barnkulturdesigner Pernilla Ankarberg från Ahaa Designstudio. Hon har tillsammans med en styrgrupp bestående av representanter från installationsbranschen, skola och Installatörsföretagen kartlagt och undersökt frågeställningarna.