Hoppa till innehåll

Energieffektivisering i offentlig sektor

Vill du lägga grunden för ett långsiktigt samarbete med offentlig sektor? Kan ditt företag hjälpa fastigheter minska sin energiförbrukning? Då kan EnOff, en modell för upphandling av energieffektivisering i offentliga fastigheter, vara rätt för ditt företag.
  • Upphandling via EnOff-modellen genomförs stegvis.
  • Upphandlingen avser en inledande energikartläggning – med optioner, det vill säga möjligheter till genomförande av åtgärder och ytterligare energikartläggningar.
  • I ett samverkansavtal slår ni fast vilka förutsättningar som gäller om en eller flera optioner ska genomföras – vinstprocent, timpris för nyckelpersoner med mera.
  • Energikartläggningen görs med fokus på långsiktig lönsamhet för hela åtgärdspaket.

Modellen ger dig en unik möjlighet att ha tät dialog och erbjuda din kunskap till kunden. Du är med och tar fram de åtgärder som passar bäst för varje byggnad. Prismodellen ger dig täckning för genomfört arbete och material liksom vinstprocent på bedömda riktkostnader.

Egen erfarenhet eller nätverk

För att lämna anbud genom EnOff-modellen behöver ditt företag antingen ha egen erfarenheten av ombyggnadsprojekt med höga miljö- eller energibesparingskrav. Eller om ditt företag har mindre erfarenhet, då behöver du tydliggöra ditt nätverk. EnOff-modellen bygger på samverkan och ett nätverk gör det möjligt för dig att lämna anbud.

Nyckelroller ökar dina chanser

Om du vill åta dig större delen av energieffektiviseringsprojektet är det bra att ha en projekt- eller samverkansledare på det egna företaget eller i ditt nätverk. Certifierade energikartläggare är också en nyckelroll som är viktigt att du knyter till dig.

Mer information

Om modellen EnOff-modellen - Energieffektiviseringsföretagen

Om projektet Energieffektivisering i offentlig sektor – EnOff