Hoppa till innehåll

Möjligheter och åtgärder i en lågkonjunktur

Det är viktigt att känna till vilka åtgärder som du kan behöva vidta i en lågkonjunktur för att minimera ekonomiskt tapp i företaget. För att hjälpa dig som företagare och arbetsgivare har vi sammanställt information med tips och råd på hur du kan hantera situationen på bästa sätt.

Materialet innehåller det viktigaste att tänka på för dig som chef i en krissituation, hur du kan jobba med dina befintliga kunder för att skapa möjliga affärer, konkreta förslag på vad du kan göra när kassan sinar, vad som händer om din kund går i konkurs.

Arbetsrättsliga åtgärder

När marknaden sviktar kan det bli aktuellt att vidta vissa arbetsrättsliga åtgärder. Av olika anledningar kan det vara bra att ha koll på dessa redan innan verksamheten sätts på prov.

Din roll som ledare

Första steget är att du måste skapa dig en tydlig bild över hur ekonomin i företaget ser ut. När du har en bild av nuläget är det dags att involvera dina anställda. Okunskap skapar osäkerhet.

Möjliga ekonomiska konsekvenser

Det har varit högkonjunktur i Sverige under flera år och företaget har kanske samlat på sig höga fasta kostnader. Nu är det läge att se över dessa kostnader.

Jobba med dina kunder

Vi har under många år inte behövt arbeta med försäljning som man gör i de flesta andra branscher, men faktum är att du ”säljer” varje gång du möter en kund. De ser dessutom dig som experten och är tacksamma för dina tips och idéer.

Åtgärder när kassan sinar

Det finns några alternativ avseende huruvida man kan gå tillväga vid betalningssvårigheter beroende på situationen. Viktigt är att vidta dessa åtgärder skyndsamt och inte vänta. Redan när du inser att du kommer få svårt att betala behöver du agera. Det är inte skamfullt att ha fått svårigheter under en lågkonjunktur.

Håll koll på dina kunder och uppdrag

Här finns tips på vad du behöver tänka på i relation till dina kunder och i dina uppdrag.​

Inte medlem ännu?

För att du ska fatta rätt beslut behöver du rätt information. Installatörsföretagen har tagit fram en rad tjänster som underlättar för dig som är entreprenör och arbetsgivare. Rätt information gör dig handlingskraftig. Bli medlem du också!

Medlemsservice

Oavsett typ av fråga är du alltid välkommen att kontakta din företagsrådgivare.