Hoppa till innehåll

Arbetsmiljö och säkerhet

Sveriges Elkraftentreprenörer arbetar proaktivt för att stärka säkerhetskulturen i branschen och har bland annat gjort ett gemensamt ställningstagande för att arbeta säkert.

Sveriges Elkraftentreprenörers gemensamma ställningstagande för att arbeta säkert

 • Vi följer gällande lagar och föreskrifter.
 • Vi utvärderar och förebygger fortlöpande riskerna i vår verksamhet.
 • Vi informerar och utbildar våra medarbetare för att kunna hantera riskerna i arbetet.
 • Vi utför arbete då detta kan utföras på ett säkert sätt efter sedvanlig riskbedömning i varje enskilt fall.
 • Vid ändrade förhållanden på arbetsplatsen stannar vi upp och utvärderar riskerna på nytt. Vi stoppar alltid osäkra arbeten.
 • Vi arbetar inte under pågående storm eller likartade väderförhållanden då det finns risk för att träffas av fallande träd eller kringflygande föremål.
 • Vi hanterar stormfälld skog eller skog nedtyngd av blötsnö, på ett säkert sätt genom;
  • användande av godkända metoder
  • att det utförs av för ändamålet utbildad personal och med lämplig utrustning eller lämpliga maskinella resurser

då arbetet kan utföras under säkra förhållanden.