Hoppa till innehåll

Fakta energieffektivisering

Energianvändningen i byggnader utgör en väsentlig del av vårt energibehov. Nästan 40 procent av den totala energianvändningen använder vi i lokaler och bostäder.

De tekniska installationerna står för mer än hälften av byggnadens kostnad varför installationernas utformning, drift och skötsel är av stor betydelse för en effektiv energianvändning. Installationerna blir dessutom allt mer avancerade, hjärnan och hjärtat i byggnaden som försörjer huset med ljus, luft, vatten, värme och kyla.

En energieffektiv målsättning och ett energimedvetet utförande i installationer och byggnation är en mycket viktig förutsättning för att vi ska nå våra klimat- och miljömål i Sverige. Den sparade kilowattimmen är den mest gynnsamma för ett hållbart samhälle.

Relaterade rapporter