Hoppa till innehåll

Frigör mer energi för omställningen av samhället

I strävan mot att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045 ligger frågan om elektrifiering högt upp på den politiska agendan. Starka röster lyfter behovet av en utbyggd energiproduktion. Vi ser att en viktig pusselbit saknas i den politiska debatten – en diskussion om hur vi använder den redan producerade energin mer effektivt.

Sverige – och hela världen – står inför en gigantisk utmaning. Senast 2045 ska vi inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, en utmaning som ser ut att bli svår att klara. I Sverige minskar utsläppen inte i den takt som krävs för att klara de uppställda målen.

Ska omställningen bli verklighet måste utsläppen från industrier och transporter, som står för två tredjedelar av de svenska utsläppen, minska drastiskt. Det kräver stora mängder energi i form av fossilfri el. Många talar om så mycket som en fördubbling av dagens elanvändning. En del av behovet kan mötas genom att vi bygger ny fossilfri elproduktion. Men det finns också stora möjligheter att effektivisera dagens energianvändning.

En smartare och mer effektiv energianvändning har en vital roll i Sveriges klimatarbete om vi vill att omställningen ska gå i den takt som behövs.

  • Sverige släpper ut växthusgaser motsvarande 50 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Två tredjedelar av utsläppen kommer från industrier och transporter. Omställningen av dessa sektorer kräver mycket el.
  • Experter talar om en kraftig ökning av elanvändningen kommande år, det kan handla om en fördubbling upp till 300 TWh. Det ökade elbehovet kan delvis mötas genom att bygga ut elproduktionen i Sverige. Genom att använda energin mer effektivt kan vi frigöra stora mängder energi till förmån för en snabbare energiomställning.

Mer information

Ta del av hela rapporten Frigör mer energi för omställningen av samhället (pdf)