Hoppa till innehåll

Framtidens marknad för teleinstallationsföretag

Den här rapporten fokuserar på utvecklingen av marknaden för teleinstallationsföretag fram till år 2025. Med teleinstallationsföretag avses företag som installerar kommunikations- och säkerhetsteknik som inte kräver auktorisation för starkströmsinstallationer. Det vill säga allt från bredband och telesystem till larm, säkerhet och automationstjänster.

Mer om kommunikations- och säkerhetsteknik

Med ständigt nya tekniker, produkter och uppkopplade varor så är säkerhets- och kommunikationsteknik ett av marknadens mest expansiva områden. På vår samlingssida Kommunikation och säkerhet hittar du:

  • Information om de olika teknikområdena.
  • Information om certifieringar och utbildningsmöjligheter.
  • Rapporter, undersökningar och nyheter.
  • Dokumentmallar för dina projekt.

Rapporten har arbetats fram genom faktagranskning, intervjuer med branschföreträdare och olika kundgrupper (fastighetsbolag, produktleverantörer, konsultbolag och andra branschorganisationer) samt genom analysmöten.

Rapporten är framtagen på uppdrag av Installatörsföretagens teleutskott och är finansierad av ETU, Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB.

Observera att du måste vara inloggad medlem för att ta del av den fullständiga rapporten. Logga in här.

Sammanfattning av rapportens fyra olika delar

Som inloggad medlem kan du även ta del av sammanfattningar av rapportens fyra olika delar direkt på webben här nedan.