Hoppa till innehåll

Energi- och klimatplanen behöver styrmedel

Opinion, Visa alla

17 maj 2024

Klimat- och näringslivsdepartementet samt Energimyndigheten bjöd nyligen in till en hearing om hur Sverige ska leva upp till EU-lagstiftningen på energi- och klimatområdet. Parterna som skickat in inspel till regeringens arbete var kritiska där många saknade styrmedel. Så även Installatörsföretagen.

Energi- och näringsminister Ebba Busch. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Sverige behöver mer el, för att industrin ska kunna ställa om och komma ifrån beroendet av klimatpåverkande fossila bränslen. Men när tillståndsprocesser eller andra beslut för ny produktion av el drar ut på tiden, kan investeringar i industrins elektrifiering utebli. Samtidigt kan el frigöras genom att energin används smartare och effektivare.

Inspel till energi- och klimatplanen

För att minska användningen av energi och effekt behövs styrmedel. Därför föreslår vi att energi- och klimatplanen bör innehålla ett energieffektiviseringsbeting:

  • Ekonomiska styrmedel behöver sjösättas för att öka takten.
  • Betinget kan med fördel kombineras med Fossilfritt Sveriges och Installatörsföretagens förslag om ett marknadsbaserat auktionssystem.
  • Satsningar på effektiv användning av energi. Energieffektivisering är en av de viktigast åtgärderna för att Sverige snabbt och samhällsekonomiskt ska nå klimatmålet.

Det outnyttjade energislaget med stor potential

- Energieffektivisering skapar bättre förutsättningar för utbyggnad av förnybar och fossilfri energi så att den räcker till fler, menar Helen Aristondo Magnusson som är energiexpert på Installatörsföretagen.

Energieffektivisering har många positiva effekter, bland annat:

  • minskar behovet av investeringar i elnätet.
  • minskar ofta effektbehovet och vi får färre problem med effekttoppar.
  • ger stora möjligheter att minska energianvändningen i och klimatbelastningen från byggnader.
  • leder till minskade energikostnader för flera sektorer i samhället.
  • förbättrar inomhusklimatet och leder därmed till positiva hälsoeffekter.

Läs mer

Läs även nyheten på Altinget.se: Smocka av regeringskritik i inspel till energi- och klimatplan