Hoppa till innehåll

Från tanke till beslut

Installatörsföretagen är spunnet ur två hundraåriga föreningar, men hur gick det egentligen till? När togs besluten om att krafterna skulle enas i den gemensamma organisationen Installatörsföretagen?

Elektriska installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen hade försökt att bli en större organisation tidigare – men man fick inte till det. VVS Företagens dåvarande ordförande funderade mycket på varför det inte fungerade och vad det var som satte käppar i hjulen. Men det var mycket enkelt, man hade inte haft rätt förutsättningar.

Hur allt startade

Under våren 2014 tog de båda styrelseordföranden i EIO och VVS Företsgen kontakt – och de ville samma sak. Fusioneras. Frågan var bara hur det skulle gå till? Ett möte initierades i maj samma år, där nyckelpersoner från flera medlemsföretag bjöds in. Ordförandena presenterade agendan och ställde frågan om det var intressant? Ett rungande ”JA” blev det första beslutet som tog oss vidare framåt.

Det är bråttom!

Den 12 maj 2014 startade den utredning som Karl-Olof Stenkvist tog fram. Rapporten presenterades i oktober samma år och den var tydlig. Gå ihop nu – det är bråttom! Kort därefter togs beslutet i de båda styrelserna, stämmorna röstade ja till det inriktningsbeslut som lades fram och vi började bilda styrgrupper.

I den övergripande ordförandegruppen de båda ordförandena och Tommy Hellström som har en bakgrund inom Svenskt Näringsliv med erfarenhet av den här typen av processer. Han agerade sedan extern processledare under hela samgåendet. Beredningsarbetet organiserades i sex olika arbetsgrupper där alla var med och bidrog.

Varför en fusion?

Teknikutvecklingen avancerar i hög hastighet och en byggnad består idag av fler tekniska installationer än själva skalet. Vi hängde med i den utvecklingen, vi satt med i flera teknikutskott och målet var att tillsammans få en starkare röst i samhällsdebatten.