Hoppa till innehåll

PTS stärker Sveriges kommunikationsinfrastruktur

Data/Tele

12 juni 2024

Post- och telestyrelsen (PTS) har lanserat nya åtgärder för att stärka motståndskraften i Sveriges kommunikationsinfrastruktur. Med ökande hot mot samhällens informations- och kommunikationstekniska system är dessa insatser avgörande för att säkerställa säker och robust kommunikation för både medborgare och företag.

PTS har infört nya regler och krav för operatörer att säkerställa hög säkerhet och robusthet i sina nätverk och tjänster, inklusive skydd mot cyberattacker och fysiska hot samt förbättrad redundans och alternativa kommunikationsvägar. Operatörer måste nu ha detaljerade kontinuitetsplaner och processer för snabb återhämtning från störningar, samt rapportera incidenter till PTS för snabb analys och förebyggande av framtida problem.

Även vikten av samverkan och informationsutbyte med andra myndigheter, operatörer och internationella organisationer påpekas av PTS. Genom att dela information om hotbilder och bästa praxis kan Sverige bättre hantera gränsöverskridande hot och bygga en starkare infrastruktur.

Dessa nya åtgärder från PTS förväntas ha en betydande inverkan på Sveriges förmåga att hantera och återhämta sig från olika typer av hot och störningar. Med dessa insatser tar PTS ett viktigt steg mot att säkra landets kommunikationsinfrastruktur och därmed skydda viktiga samhällsfunktioner och tjänster.