Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

540 träffar

 1. Arbetstagare som fyller 65 år

  Webbsida

  En arbetstagare har, enligt lagen om anställningsskydd, rätt att kvarstå i anställning till fyllda 68 år. Arbetstagaren uppnår dock pensionsålder för Avtalspension SAF-LO samt ITP vid utgången av den kalendermånad under vilken hen fyller 65 år.

 2. Finfa blir Avtalat

  Nyhet

  Avtalat har ersatt Finfa. Den nya plattformen för kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar Avtalat.se är där både du och dina anställda får hjälp med pensioner och försäkringar.

 3. Anställning

  Webbsida

  Kollektivavtalen, Lagen om anställningsskydd (LAS), EG rätten, företagets egna reglementen och policies samt det enskilda anställningsavtalet innehåller samtliga regler som kan eller ska tillämpas på den enskilda anställningen.

 4. Anställningens avslutande

  Webbsida

  Ett anställningsavtal kan som huvudregel sägas upp av såväl den anställde som av arbetsgivaren.

 5. Pensionering

  Webbsida

  LAS (lagen om anställningsskydd) ändrades 1 januari 2020. Med anledning av det blir reglerna för avslut av anställning på grund av uppnådd pensionsålder ändrade. För Teknikinstallationsavtalet är reglerna i ÖLAS (överenskommelse om hur LAS tillämpas) oförändrade trots LAS-ändringen.

 6. Anställningens ingående

  Webbsida

  Det finns två huvudsakliga anställningsformer, tillsvidareanställning (fast anställning) och tidsbegränsad anställning. Vilka anställningsformer man som arbetsgivare inom installationsbranschen kan använda sig av skiljer sig åt beroende på vilket kollektivavtal man är kopplad till. Tillämpligheten av bakomliggande regelverk (lagen om anställningsskydd, LAS) är även den beroende av vilket avtal arbetsgivaren i fråga följer.

 7. Sommarjobbstips och rabatt på arbetsgivaravgiften

  Nyhet

  Unga provar att jobba i installationsbranschen via sommarjobb. Du lockar nya medarbetare till dig och till branschen. Nu får du rabatt på arbetsgivaravgiften.

 8. Uppsägning på grund av personliga skäl och avsked

  Webbsida

  Uppsägning på grund av personliga skäl eller avskedanden är direkt kopplade till att den enskilde arbetstagaren har misskött sig eller ej kan utföra sina tilldelade arbetsuppgifter.

 9. Rabatt på arbetsgivaravgift för enmansföretagare

  Nyhet

  Enmansföretagares lägre arbetsgivaravgift för den först anställda utsträcks tillfälligt till anställd nummer två. Rabatten gäller vid nyanställningar från 1 juli 2021, för att skapa fler arbetstillfällen.

 10. Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

  Webbsida

  Pandemin har slagit hårt mot många av de branscher där unga arbetar. Riksdagen har därför beslutat att tillfälligt sänka arbetsgivaravgiften för unga.

Du är på sidan 1 av 54 Nästa sida