Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

169 träffar

 1. Lönerevision 2024

  Nyhet

  Lönerevision kan kännas avlägset för många, men för några avtalsområden är det hög tid att börja. För att underlätta har vi samlat informationen kring vad som gäller i ett verktyg som - förutom reglerna - även innehåller snurror för fördelning av avtal med potter.

 2. Semester i Teknikinstallationsavtalet

  Nyhet

  Sommar och därmed semester närmar sig med stormsteg. Arbetsgivaren har ansvar att lägga ut semester under sommarperioden och här hittar du ett webinarie med tips och råd kring hur du som arbetsgivare bör planera och tänka kring dina medarbetares semester.

 3. Guide för anlitande Installationsavtalet

  Nyhet

  Undrar du över vad som gäller när det kommer till anlitande av underentreprenör samt vid lån av montör eller inhyrning av montör från bemanningsföretag inom Installationsavtalet? Då kan du följa vår nya steg-för-steg guide.

 4. Undantag vid Månadsrapportering till Fora

  Webbsida Undantag från Huvudregeln att all utbetald lön ska belasta utbetalningsmånaden vid premieberäkning medges endast i två situationer: för Semesterersättning samt för lön hänförlig annan månad.
 5. Månadsrapportering till Fora

  Webbsida Fora har infört Månadshantering av Avtalspension SAF-LO (ASL) när det gäller löner som utbetalas från och med 2024-01-01. Månadsrapporteringen innebär att du som arbetsgivare rapporterar utbetald kontant bruttolön till Fora varje månad. Fora beräknar i sin tur pensionspremier och fakturerar arbetsgivarna månadsvis. Detta innebär i sin tur att pensionspremier även kommer att överföras till arbetstagarnas valda pensionsförsäkringar månadsvis.
 6. Lön hänförlig annan månad, övergångsregler 2024

  Webbsida Övergångsregler för lönedelar intjänade 2023 men utbetalda 2024. Svenskt Näringsliv och LO är ense om att: För lönedelar som utbetalas efter 2023.12.31 - men som är ”hänförliga till månader innan” övergången till månatlig hantering - ska den tidigare årliga hanteringen tillämpas för beräkning av pensionspremierna.
 7. Lön hänförlig till annan månad

  Webbsida Undantag från huvudregeln - att all lön är underlag för premiedebitering den månad den betalas ut – finns för vissa lönearter som tjänats in under en längre tid, oftast flera månader.
 8. Månadsvis hantering av Avtalspension SAF-LO(ASL) - Hantering av lön hänförlig till annan månad

  Nyhet

  Månadshantering av Avtalspension SAF-LO (ASL) hos Fora har införts när det gäller löner som utbetalas från och med 2024-01-01. Månadsrapporteringen innebär att du som arbetsgivare rapporterar utbetald kontant bruttolön till Fora varje månad. Fora beräknar i sin tur pensionspremier och fakturerar arbetsgivarna månadsvis. Detta innebär i sin tur att pensionspremier även kommer att överföras till arbetstagarnas valda pensionsförsäkringar månadsvis.

 9. Upphör ersättningen för höga sjuklönekostnader vid halvårsskiftet?

  Nyhet

  Regeringen föreslår att kompensation till arbetsgivaren för höga sjuklönekostnader som föreskrivs i lagen om sjuklön ska upphävas.

 10. Webbinarium: Skadligt bruk

  Nyhet

  De flesta arbetsplatser drabbas av konsekvenser av skadligt bruk och beroende. Det kan vara medarbetare och kollegor som kommer sent, missar deadlines eller på andra sätt inte fungerar som tidigare. Genom att identifiera och agera på tidiga signaler fångar vi upp problem så tidigt som möjligt vilket minskar risken för eskalerad ohälsa, olyckor, produktionsbortfall, konflikter etc.

Du är på sidan 1 av 17 Nästa sida