Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

586 träffar

 1. Coronaviruset – senaste nytt

  Nyhet

  Fortsätt håll dig uppdaterad kring vad som gäller med anledning av coronaviruset. Nedan hittar du de senaste nyheterna och förändringarna av gällande regler.

 2. Få koll på den kollektivavtalade pensionen

  Nyhet

  Vill du på ett enkelt sätt öka kunskapen bland dina medarbetare om vilken löneförmån den kollektivavtalade pensionen är? Då kan du tipsa dem om Collectums nyhetsbrev som skickas ut två gånger per år.

 3. LAS-förhandlingarna strandade - Parterna nådde inte hela vägen

  Nyhet

  Parterna har ytterligare en gång försökt att nå en överenskommelse kring lagen om anställningsskydd (LAS). Trots bra förhandlingar nådde parterna inte heller denna gång hela vägen fram. Ansvaret faller nu än en gång tillbaka på politikerna.

 4. Övriga avtal

  Webbsida

  Installatörsföretagen tecknar, förutom de egna kollektivavtalen, även flera centrala hängavtal.

 5. Har du reviderat din UE-förteckning?

  Nyhet

  Byggnads har aviserat att de kommer genomföra utökade kontroller av företags underentreprenörslista (så kallad UE-förteckning). Med anledning av det vill vi påminna dig om anmälan och revidering av UE-förteckningen till Byggnads.

 6. Boende med smittad av covid-19 kan bli satta i karantän

  Nyhet

  Efter nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kan hela hushåll sättas i karantän vid risk för smitta av coronaviruset. Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall och kan omfattas av nya förhållningsregler. Vid sådan frånvaro från arbetet ska arbetsgivaren göra avdrag för frånvaro respektive tjänstledighet.

 7. Höjt prisbasbelopp för 2021

  Nyhet

  Både prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet höjs med 300 kronor vardera jämfört med 2020. Det nya prisbasbeloppet är 47 600 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet är 48 600 kronor. Prisbasbeloppet används mycket inom löneadministrationen, bland annat till att fastställa högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för sjuk- respektive föräldrapenningen.

 8. Inga större förändringar i arbetsskadestatistiken för 2019

  Nyhet

  Nu har arbetsskadestatistiken för 2019 kommit. Det har inte skett några större förändringar sedan året innan. För elinstallation ligger antal skadade på strax över 9 arbetsolyckor per 1000 personer och motsvarande siffra för vvs är 11 olyckor per 1000 personer. För vvs är det en liten uppgång sedan året innan men sett över senaste fem åren är det ingen signifikant ökning.

 9. Ingen överenskommelse om LAS

  Nyhet

  Trots bra och konstruktiva LAS-förhandlingar har parterna inte kunnat nå en överenskommelse. Nu tar politikerna över ansvaret för att nå en lösning.

 10. Utbildningsavtal lockar arbetsmarknadsministern på besök

  Nyhet

  Den 30 september träffade statsrådet Eva Nordmark (S) Installatörsföretagen, Svenska Elektrikerförbundet (SEF) och utbildningsföretaget INSU. Arbetsmarknadsministern ville lära sig mer om det avtal som vi tecknat om utbildning under korttidspermittering med SEF. Mötet ägde rum hos INSU i Nyköping.

Du är på sidan 1 av 59 Nästa sida