Hoppa till innehåll

Anders Ygeman bjuder in energibranschen för att diskutera arbetsplatsolyckor

Elkraft, Visa alla

19 september 2019

Med anledning av de många olycksfall och dödsfall som inträffat inom energibranschen har energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman samlat berörda aktörer till möte den 19 september.

Förra året dog flera personer inom energibranschen av sitt arbete och många skadades. I mars tog energiminister Anders Ygeman tillsammans med fem av sina kollegor ett gemensamt initiativ för att tydligt markera mot dödsfall i arbetet.

Anders Ygeman har till i morgon bjudit in företrädare för energibranschen till ett samtal för att gemensamt gå genom hur arbetet framåt bör se ut.

Inbjudna branschaktörer är Sveriges elkraftsentreprenörer, SEKO, Elektrikerna, EFA, Sobona, Energiföretagen, Energimarknadsinspektionen, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, SVK, Ingen-ska-dö-på-jobbet-nätverket och Ledarna.

Utgångspunkten för regeringens arbetsmiljöpolitik är att ingen ska behöva skadas eller bli sjuk av sitt arbete. Regeringens arbetsmiljöstrategi tar avstamp i konkreta åtgärder inom tre prioriterade områden där nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor är ett av områdena. Sedan regeringen tillträdde förra mandatperioden har det varit en viktig prioritering att höja ambitionsnivån för arbetsmiljöpolitiken.