Hoppa till innehåll

Marknadspuls feb 2023: Varselvåg och oro i byggsektorn – så påverkas installationsföretagen

Varslen inom byggsektorn ökar och bostadsbyggandet förväntas minska kraftigt under 2023. Vad innebär det för installationsföretagen och hur kan effekterna mildras?

Fler inom byggsektorn varslade och mörkare framtidsutsikter

När förutsättningarna blir sämre inom byggbranschen, leder det ofta till att företag varslar en del av eller alla sina anställda om uppsägning. Under oktober-december 2022 ökade antalet personer inom byggverksamhet som varslats kraftigt. Från att ungefär 500 - 1 000 personer varslats varje kvartal sedan början på 2021, steg siffran till över 1 400 personer (se bild nedan) . Även om inte alla varsel leder till uppsägning, är det ett tydligt tecken på en negativ utveckling inom branschen.

Företagens framtidsutsikter är övervägande negativa. I Byggföretagens byggbarometer från december 2022 svarade 50 procent av medlemsföretagen att de tror att deras försäljning och orderingång kommer att bli sämre under våren 2023 än under hösten 2022 . 35 procent trodde att det skulle bli liknande och 9 procent trodde att det skulle bli bättre än hösten 2022.

Stapel.PNG

Vad är det som lett fram till varselvågen?

Sedan starten av kriget i Ukraina har det blivit brist på både energi och varor, vilket har inneburit stigande priser. För att dämpa de stigande priserna har Riksbanken höjt styrräntan och den 9 februari förväntas Riksbanken höja styrräntan med ytterligare 0,5 procentenheter. Det leder till att hushållen och företagen fått högre räntekostnader, samtidigt som priserna generellt har stigit. Med mindre pengar kvar i plånboken, behöver hushållen minska sin konsumtion och tillväxten bromsar in. Konjunkturinstitutet förväntar sig att Sverige går in i en lågkonjunktur under 2023 som förväntas pågå ända till 2025.

En tydlig konsekvens av det försämrade ekonomiska läget är att bostadsbyggandet förväntas minska. Kombinationen av att hushållen har mindre pengar till förfogande, sjunkande bostadspriser, stigande räntor och höga materialkostnader gör att det blir mindre attraktivt att bygga bostäder. Det leder i sin tur till minskad lönsamhet och varsel inom byggsektorn.

Färre nystartade bostadsprojekt för installationsföretagen – men påbörjade bostäder måste färdigställas

Enligt Boverket förväntas antalet påbörjade bostäder sjunka kraftigt under 2022 och 2023 (se bild nedan) . Minskningen sker dock från höga nivåer: Under 2021 byggdes rekordmånga bostäder. Byggfaktas byggstartsindikator för bostäder bekräftar bilden: indikatorn har minskat kraftigt sedan slutet av 2021 och sjönk även i december 2022.

Det minskade bostadsbyggandet innebär att antalet uppdrag för installationsföretagen minskar på något års sikt. De bostäder som påbörjats kommer dock att behöva färdigställas. Boverket räknar i sin prognos med att cirka 60 000 bostäder kommer att färdigställas under 2023, vilket är ovanligt mycket. Först 2024 förväntas antalet färdigställda bostäder minska markant.

Stapel2.PNG

Hur kan installationsföretagen mildra effekterna?

Framför allt förväntas installationsföretag som är inriktade på nybyggnation drabbas av konjunkturnedgången. Men oavsett vilken typ av uppdrag ett installationsföretag har, är det viktigt att se över verksamheten för att minska risken för ekonomiska svårigheter. Till exempel:

  • Håll en tät kontakt med kunderna, för att fånga upp tidiga signaler och förändringar i projekten.
  • Se till att fakturera i tid, för att säkerställa att betalningen görs.
  • Tänk igenom vilka konsekvenser en kraftig minskning av uppdrag skulle få. På vilka sätt kan konsekvenserna hanteras? I detta sammanhang är det viktigt att göra sig en uppskattning av hur lång och djup nedgången på marknaden kan komma att bli.
  • Var proaktiv: Finns det möjligheter att redan nu bredda verksamheten för att nå andra kundgrupper? Är det möjligt att minska företagets kostnader?

Källhänvisningar

Den här rapporten bygger på siffror, statistik och information från följande källor:

Mer fördjupande läsning:

Möjligheter och åtgärder i en lågkonjunktur

Tips för framtiden hittar du i Installatörsföretagens stora omvärldsrapport - Installationer i en ny värld