Hoppa till innehåll

EvA® är varumärkesskyddat

Elsäkerhet vid arbete, EvA® är ett av Installatörsföretagen varumärkesskyddat koncept i Europa. Detta för att du tryggt ska veta att om du exempelvis går en utbildning i EvA så handlar det om Installatörsföretagens koncept för elsäkerhet vid arbete.

Varumärkesskyddet innefattar allt från branschanvisningen i form av en bok, dokumentmallar, webbverktyget Säker El och utbildningar. EvA® innefattar därmed flera delar och kan erbjudas av olika utbildningsföretag. Det är endast Installatörsföretagen som får nyttja namnet EvA®. Om du stöter på namnet men känner dig osäker på att det verkligen är EvA® -konceptet, ta kontakt med oss så hjälper vi dig vidare för att undersöka om det handlar om ett varumärkesintrång eller inte.

EvA är både skyddat som ordvarumärke samt figurmärke. Ett ordvarumärke registreras alltid i ett standardtypsnitt, vilket innebär att Installatörsföretagen har skyddat bokstavskombinationen EvA oavsett vilket typsnitt det skrivs med och exempelvis oavsett om det är skrivet med versaler eller gemener. Bestämmelserna om ensamrättens innebörd återfinns i 1 kap. 10 § i Varumärkeslagen. Där anges bland annat att innehavaren av ett varumärke har rätt att hindra andra från att använda ett tecken som är identiskt eller liknar varumärket för varor eller tjänster av samma slag. Detta för att bland annat förhindra risk för förväxling.

EvA_green_txt-03.pngNär det kommer till figurmärket för Eva® är det registrerat tillsammans med ”Elsäkerhet vid arbete” och innehar samma symbol som pryder omslaget på branschanvisningen.

För företag är EvA® mycket mer än en branschanvisning – det är ett helhetskoncept för att skapa en elsäker arbetsmiljö så att ingen skadas av strömgenomgång eller ljusbåge på sin arbetsplats.

Utbildningar inom EvA®

Installatörsföretagen har tagit fram ett utbildningsunderlag för EvA®. Underlaget som består av en powerpointpresentation och frågor för kunskapskontroll finns att beställa via IN Förlag inom kort.