Hoppa till innehåll

IN Q Certifiering

INQ-certifiering.jpgMed IN Q certifiering möjliggörs en ISO-certifiering som upplevs som enkel och värdefull.

Certifieringen är en gruppcertifiering, multisite, som omfattar företagets ledningssystem för kvalitet, ISO 9001, eller både kvalitet och miljö, ISO 14001, och/eller arbetsmiljö, ISO 45001.

Med gruppcertifiering menas att varje företag följer vissa gemensamma delar i ledningssystemet och att Installatörsföretagen Service i Sverige AB, IN, som huvudman ansvarar för övergripande drift av systemet. Detta koncept kan vara synnerligen lämpligt för mindre och medelstora företag.

Utöver det som ingår i IN Ledningssystem Bas så innehåller IN Q Certifiering även:

Certifiering

9001_14001_18001-5.jpgCertifieringen utförs av Scandinavian Business Certification (SBcert), som är ackrediterade av Swedac för denna typ av certifieringar. Certifiering kan ske efter implementering av IN Ledningssytem och godkänd förbättringsdag.

Förbättringsdagar

Installatörsföretagen hjälper dig att göra förbättringsdagar (interna revisioner) i ditt företag, för att hitta förbättringsmöjligheter och säkerställa ett effektivt ledningssystem. Förbätringsdagarna genomförs innan det är dags för certifiering och sedan regelbundet med cirka 18 månaders intervall.

IN Komptensverktyg

Med IN Kompetensverktyg kan du enkelt hålla reda på alla medarbetares kompetens och kunskap. Du ser när det är dags att förnya en utbildning eller ett certifikat för en eller flera medarbetare. Kompetenskort laddar du snabbt ner som en pdf-fil.

System C2

Med System C2 kan du jobba med förbättringar och andra ärenden på strukterarat sätt. Det finns även stöd för mätning av nöjd kund och nöjd medarbetare. Digital inrapporteringskanal för visselblåsning ingår. I processmallarna finns länkar till rapporter och formulär i System C2. När du är inloggad i IN Ledningssystem kommer du direkt till System C2 utan extra inloggning.

Chemsoft

Med Chemsoft har du alltid uppdaterade säkerhetsdatablad (SDB) med senaste versionen, på datorn eller i mobilen. Chemsoft säkerställer en god lagefterlevnad. Med ett enklare arbetssätt spar ni både tid och pengar, och viktigast av allt - ni bidrar till en bättre värld och en säkrare arbetsplats för era anställda.

IN Q dagar

Du som har IN Q Certifiering får delta med två personer utan kostnad på IN Q dagarna som brukar hållas en gång per år. IN Q dagarna är en mötesplats för att utbyta erfarenheter och hämta inspiration för ett levande ledningssystem.

Prisinformation 2024

Under uppbyggnad av ledningssystemet används tjänsten IN Ledningssystem Plus. Övergång till IN Q Certifiering och första fakturering sker i anslutning till den förbättringsdag som görs inför certifieringen.

Företagsstorlek Inträdesavgift Grundavgift per år Rörlig avgift per
medarbetare och år
1 16 000 26 000 0
2-10 16 000 30 000 1 700
11-25 21 400 38 000 880
26-45 21 400 43 400 710
46-75 27 800 44 900 670
76-100 35 300 63 200 430
101-125 35 300 65 900 405
126-300 42 800 82 500 285

Debitering och villkor

Fakturering sker halvårsvis i förskott. Priser baserat på aktuell företagsstorlek vid faktureringstillfället. Om antalet medarbetare har ökat mer än 25% innevarande år kan efterdebitering bli aktuell. Företagsstorlek anger totala antalet medarbetare (såväl anställda som ägare) som är sysselsatta i företaget. Samtliga priser ovan i SEK, exklusive moms. Installatörsföretagen äger rätt att justera priserna årligen. Justeringen får normalt inte överstiga SCBs AKI-index (SNI-kod 25-30, 33). Ytterligare justeringar kan föranledas av väsentligt ändrat innehåll i tjänsten eller ändrade förutsättningar.

Kontakta oss om du vill beställa IN Q Certifiering eller veta mer!