Hoppa till innehåll

Våra engagemang

För att göra installationsbranschens och framför allt våra medlemmars röst hörd engagerar vi oss i ett flertal organisationer, grupper och projekt, både nationella och internationella.

A

 • Allmänna reklamationsnämnden
  Allmänna reklamationsnämnden avgör tvister mellan enskilda och företag. Vi medverkar som ledamöter i tvister som berör installationsbranschen. Syftet är att tillföra branschkunskap i ärendena och att höja förtroendet för branschen genom att medverka till korrekta avgöranden.
 • Arbetsförmedlingen
  Installatörsföretagen har en trepartsöverenskommelse gällande elteknik samt upphandlingsfrågor.

B

 • Svenska brandskyddsföreningen
  Installatörsföretagen sitter med i arbetsgrupper för framtagande av nya regler och i deras regeltolkningsgrupp.
 • Byggandets Kontraktskommitté
  BKK utvecklar standardavtal för svensk samhällsbyggnadssektor, tex AB 04 och ABT 06. Vi deltar i BKKs styrelse i syfte att skapa bra standardavtal.

C

E

 • ECY, Elbranschens Centrala yrkesnämnd
  Ett samarbetsorgan mellan Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet vars huvuduppgift är att se till att elutbildningarna i Sverige håller den kvalitet som branschen behöver för att kunna anställa kompetenta medarbetare.
 • Elsäkerhetsverket
  Installatörsföretagen deltar i referensgrupper och i Elsäkerhetsverkets insynsråd.
 • ETG, Elteknikbranschens gymnasium
  ETG ägs av Installatörsföretagen och fackförbundet Elektrikerna. ETG erbjuder studenter el- och energiprogrammet med inriktningen elteknik.
 • ETU, Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB
  I samband med bildandet av Installatörsföretagen startades bolaget ETU. Syftet är att säkra upp att kapitalet som fanns upparbetat inom Elektriska Installatörsorganisationen EIO, fortsatt kommer elteknikbranschen tillgodo. Detta genom utvecklingsbidrag.
 • EuropeOn
  Installatörsföretagen deltar i den internationella arbetsgivarorganisationen EuropeOn på nordisk och europeisk nivå.

F

 • Försvarsmakten
  Installatörsföretagen har ett samarbete med Försvarsmakten kring kompetensförsörjning.

G

 • Galaxen Bygg
  Galaxen Bygg är byggsektorns eget företag för arbetsmiljö och hälsa, arbetsplatsförlagd rehabilitering och rekrytering av nyanlända och långtidsarbetslösa till byggbranschen.
 • GCP Europe
  GCP Europe är rösten för effektiva byggnadstekniska tjänster på EU-nivå - uppvärmning & kylning, ventilation, luftkonditionering och vvs-system i byggnader, inklusive smarta kontroller, mätning och systemintegration.

H

 • Håll Nollan
  Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för alla som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. Föreningen bakom Håll Nollan heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.

I

 • ID06
  ID06 syftar till att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i branschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. Installatörsföretagen är delägare till ID06 AB och ingår även i ägarrådet och i styrelsen.
 • INSU, Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter
  INSU är Installatörsföretagens utbildningsbolag som utbildar elteknik-, vs, ventilation, kyl- och värmepumpbranschen. INSU är en sammanslagning av de tidigare EUU (Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter) och IUC (Installatörernas utbildningscenter).

M

 • Myndigheten för yrkeshögskolan
  Installatörsföretagen företräder branschen och samverkar för utveckling och kvalitetssäkring av validering av yrkeskompetens.

P

 • Personalliggargruppen
  Installatörsföretagen deltar i en grupp tillsammans med Skatteverket, Sveriges Byggindustrier med flera för att förbättra Skatteverkets tillämpning av personalliggarsystemet.
 • Power Circle
  Elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor.

R

 • REFIS
  Rörentreprenörernas Friskola i Stockholm. Branschskola med utbildningar inom el och vvs på gymnasienivå. Installatörsföretagen äger REFIS.

S

 • Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd
  Etiska rådet är en samlingsplats och kraftcentrum för samhällsbyggnadssektorns etikarbete. Installatörsföretagen är medlemmar i rådet och bidrar också med juridisk kompetens.
 • SEK, Svensk ElstandardOrganisation som ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige.
 • Skolverkets Nationellt programråd
  - El- och energiprogrammet
  - Vvs- och fastighetsprogrammetInstallatörsföretagen sitter med i det programråd som stärker samarbetet mellan gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux) och arbetslivet, för att yrkesutbildningarna bättre ska motsvara arbetslivets behov.
 • SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
  Installatörsföretagen ingår i ett forskningsprogram som undersöker frågor kring energieffektivisering, elektrifiering och elmarknadens funktionssätt.
 • Svensk Byggtjänst
  Installatörsföretagen sitter med i arbetsgrupper för framtagande av AMA EL, allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten.
 • Sveriges Elkraftentreprenörer
  Branschorganisation för elkraftentreprenörer som bedrivs i samverkan med Installatörsföretagen.

T

U

 • Upplyst
  Installatörsföretagens och Elektrikernas gemensamma initiativ för att långsiktigt försöka förbättra värderingar och skapa en jämställd elteknikbransch.

V

 • Valideringsdelegationens branscharbetsgrupp
  Sedan 2017 har Installatörsföretagen varit en del av en nationell delegation som på Regeringens uppdrag följer, stödjer och driver på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet.
 • VVSYN - VVS-branschens Yrkesnämnd
  Installatörsföretagen äger, tillsammans med Byggnads, yrkesnämnden VVSYN. Genom yrkesnämnden samarbetar arbetsmarknadens parter när det gäller yrkesutbildning inom vvs-branschen. Installatörsföretagen bistår med styrelseordförande och rådgivning till VVS-branschens Yrkesnämnd.

Installatörsföretagen är även delaktig i flera arbetsgrupper inom Svenskt Näringsliv tillsammans med andra medlemsorganisationer.