Hoppa till innehåll

Vill du utveckla elteknikbranschen?

Har du en idé eller ett projekt som kan rusta elteknikbranschen bättre för framtiden? Eller ett projekt på gång som skulle kunna gynna hela elteknikbranschen? Då kan du söka bidrag hos ETU, Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB.

ETU – Elteknikbranschens utvecklingär till för företag och organisationer som verkar i eller för elteknikbranschen inom områdena:

 • utbildning
 • utveckling
 • rådgivning
 • design
 • konstruktion
 • installation
 • programmering
 • energioptimering
 • driftsättning, service, drift och underhåll

Här kan du söka bidrag om du har en idé eller projekt som utvecklar elteknikbranschen till det bättre. I första hand gäller ansökan av medel för företag, men även utbildningsorgan och intresseorganisationer är välkomna.

Ansökan kan skickas in löpande och behandlas sedan av ETU som sammanträder fyra gånger per år.

Om ETU

Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB är ett bolag bildad 2017 av Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, i samband med bildandet av Föreningen Installatörsföretagen. Syftet med bolaget är att säkra upp att kapitalet som fanns upparbetat inom EIO kommer elteknikbranschen tillgodo även efter sammanslagningen.

Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB utgörs av

 • En styrelse som består av företrädare för elteknikbranschen. Styrelsen utses av de ledamöter i Föreningen Installatörsföretagens styrelse som representerar elteknikbranschen.
 • Ett kansli som tar hand om det praktiska och består av medarbetare på Installatörsföretagen.
 • Ett beredningsutskott som gör en rekommendation till beslut åt styrelsen och består av Thomas Carlsson, Staffan Paulsson, Fredrik Allthin samt Sammankallande: Reijo Mustonen.