Hoppa till innehåll

Vill du utveckla installationsbranschen?

Du har säkert idéer kring hur man kan höja effektiviteten i branschen. Utvecklingsprojekt som Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) är med och finansierar handlar om att bli bättre på att möta kunders förväntningar. Kundnytta, produktivitet, kvalitet och hållbarhet är några viktiga nyckelord.

SBUF – Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond är en organisation som Installatörsföretagen var med och startade 1983. Tillsammans med Byggföretagen och våra fackliga motparter startade vi organisationen för att finansiera utvecklingen av byggbranschen.

Alla våra medlemsföretag kan söka bidrag till utvecklingsprojekt från fonden. Den har finansierat över 2 000 projekt under 36 år och ger bidrag till cirka 100 projekt om året.

Ansökningstider och besked 2023

Tider för inlämning av ansökningar och besked

Typ av projekt Sista dag för ansökan Preliminärt besked
Utvecklingsprojekt 17 januari v.6
Utvecklings- och forskningsprojekt 1 mars v.13
Utvecklings- och forskningsprojekt 3 maj v.25
Utvecklings- och forskningsprojekt 30 augusti v.41
Utvecklingsprojekt 11 oktober v.45
Utvecklings- och forskningsprojekt 14 november v.50