Hoppa till innehåll

Beredningsgrupper ger dig viktig kunskap

Inom Föreningen Installatörsföretagen finns det en småföretagarberedning (även kallad SME) samt en storföretagarberedning. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Beredningarnas uppgift är att behandla frågor av gemensamt intresse för ägarledda företag, respektive de största företagen inom föreningen och att i sådana frågor lägga fram förslag till styrelsen och fungera som rådgivande organ för styrelsen och ledningen.

Småföretagarberedningen SME

Varje regional förening utser en ledamot i småföretagarberedningen. Respektive beredning utser en ordförande internt.

SME-beredning, från 28 april 2022